skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
12/12/2018

Parlament kiitis heaks ELi ja Jaapani kaubanduslepingu

Kolmapäeval toimunud hääletusel andsid parlamendiliikmed oma heakskiidu ELi ja Jaapani vahelisele kaubanduslepingule.

Kolmapäeval häältega 474 poolt, 152 vastu, 40 erapooletut heaks kiidetud ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping kujutab endast "õigeaegset signaali avatud, õiglaste ja väärtustel põhineva kaubanduse toetamiseks, ajal, mil rahvusvahelist korda ohustavad tõsised probleemid seoses protektsionismiga”. See on seni suurim ELi poolt sõlmitav kaubandusleping.

Leping pakub ELi põllumajanduslike toiduainete:  nt. veini, veiseliha, sealiha ja juustu eksportimiseks olulisi võimalusi, rakendades samas meetmeid kõige tundlikumate toodete kaitsmiseks. Lepinguga kaitstakse 205 Euroopa geograafilist tähist, et aidata väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid, kes moodustavad 78 % ELi Jaapanisse eksportivatest ettevõtetest.

Jaapan avab ligipääsu oma raudtee hanketurule ja linnade hanketurgudele. Samuti tagatakse turulepääs e-kaubanduse, meretranspordi ja postiteenuste sektoris.

Parlamendiliikmed tervitavad lepingu kõrgeid töö- ja keskkonnastandardeid ning lubadust rakendada Pariisi kokkulepet kliimamuutustega võitlemiseks. Samuti kutsutakse mõlemaid osapooli tugevdama võitlust ebaseadusliku metsaraiega.

Parlamendiliikmed rõhutavad, et Jaapanil tuleb ratifitseerida Rahvusvahelise tööorganisatsiooni (ILO) põhikonventsioonid.

Samuti kolmapäeval toimunud hääletusel kiitis parlament heaks Strateegilise partnerluse lepingu, millega tõhustatakse koostööd valdkondades nagu haridus, energiajulgeolek, kliimamuutuste leevendamine ning võitlus terrorismiga.

 

Edasised sammud

1. veebruaril 2019 jõustumiseks vajab kaubandusleping nüüd veel ELi Nõukogu ja Jaapani parlamendi heakskiitu. Strateegilise partnerluse leping vajab jõustumiseks kõigi ELi liikmesriikide heakskiitu.

 

Lisateave:

Vastuvõetud tekst (12.12,2018)

Videosalvestis arutelust (11.12.2018)

RaportöörPedro Silva Pereira (S&D, PT)

EPRS ülevaade: ELi ja Jaapani vaheline kaubandusleping   (12.07.2018)