skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
18/01/2018

Iirimaa peaminister Varadkar arutelul EPs: Parema tuleviku loomise mõte on jätkuvalt inspiratsiooni allikaks ELis

Kolmapäeval toimus esimene ELi juhtide ja Euroopa Parlamendi liikmete vaheline arutelu Euroopa tuleviku teemal. Seekord oli Euroopa Parlamendis Iirimaa peaminister Leo Varadkar.

Arutelu avades ütles parlamendi president Antonio Tajani: "Alates sellest, kui mind valiti aasta tagasi parlamendi presidendiks,  olen rõhutanud, et Euroopa tuleb tuua kodanikele lähemale. Inimesed ootavad meilt lahendusi töökohtade loomiseks, rändevoogude paremaks haldamiseks ja julgeoleku parandamiseks. Avatud dialoog ELi juhtide ja Euroopa Parlamendi liikmete vahel loob selleks aluse. See asetab Euroopa Parlamendi, ainsa otsevalitud ELi institutsiooni, sinna, kuhu see kuulub, Euroopa tulevikku puudutava arutelu keskmesse." 

Iirimaa peaminister Leo Varadkar: "Euroopa ideaali inspiratsiooni allikaks on alati olnud optimism ja usk paremasse tulevikku. Seda ideaali on proovile pandud, aga seda ei ole murtud. Oleme valmis vastu astuma uutele väljakutsetele."

Esitades oma nägemuse Euroopa tulevikust, tõstis peaminister Varadkar esile vajaduse suurendada ELis demokraatiat üleeuroopaliste valimisnimekirjade abil Euroopa Parlamendi valimistel. Ta tõstis samuti esile majandus- ja rahaliidu ülesehitamise ja selle tagamise tähtsust, et suurettevõtted oleksid õiglaselt maksustatud. Iirimaa peaminister tänas Brexiti läbirääkimistega seoses parlamendiliikmeid toetuse ja solidaarsuse eest, rõhutades lubaduste praktikas täitmise vajadust.

Enamus fraktsioonide juhte tervitas peaminister Varadkari üleskutset töötada demokraatlikuma ELi suunas, mis astub konkreetseid samme kodanike elu, julgeoleku, väärtuste ja identiteedi kaitseks ja tagab sotsiaalse heaolu ja jõukuse. Parlamendiliikmed rõhutasid, et ELi liikmesriigid ja kodanikud on tugevamad üheskoos. Nagu Iirimaa on seda teinud, peaks EL olema võimeline ennast muutma ja kohandama, et edukalt vastu astuda uutele väljakutsetele. Parlamendiliikmed tõotasid jätkata Iirimaa toetamist Brexiti läbirääkimistel, et tagada suure reede kokkuleppe täielik austamine.

 

Videosalvestised sõnavõttudest

Leo Varadkar  

Jean-Claude Juncker  

Manfred Weber (EPP, DE

Jeppe Kofod (S&D, DK)

Peter van DALEN (ECR, NL)

Guy Verhofstad (ALDE, BE

Gabrielle Zimmer (GUE/NGL, DE)

Philippe Lamberts (Greens/EFA, BE)

Nigel Farage (EFDD, UK)

Marcel de GRAAFF (ENF, NL)

 

Lisainfo

Videosalvestis arutelust

Brexiti läbirääkimiste käik

Euroopa tulevik: viis teemat aruteluks

Videomaterjal arutelust Iiri peaministriga

Peaminister Varadkari kõne