skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
• Parlamendiliikmed toetavad Gruusia territoriaalset terviklikkust. • Nad kutsuvad Venemaad üles välja viima oma väed Gruusia aladelt. • EL on valmis kaasa aitama Venemaa-Gruusia konflikti lahendamisele. Venemaa peab lõpetama Gruusiale kuuluvate Abhaasia ja Lõuna-Osseetia alade ebaseadusliku okupatsiooni ja täielikult austama Gruusia suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust, nõuavad parlamendiliikmed neljapäeval vastu võetud resolutsioonis.
·  Venemaa, Hiina ja Põhja-Korea küberrünnakud nõuavad jõulist reageerimist ·  Luua tuleb Euroopa küberturbe kiirreageerimisrühm ·  Jätkama peab EL-NATO suhete arendamist  
Droon
Parlamendiliikmed kiitsid teisipäeval heaks uued droonide ohutuseeskirjad.
Päevakorras: Parlamendiliikmed arutavad Madalmaade peaministri Mark Rutte ja  Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga Euroopa tulevikku, parlamendiliikmed arutavad ELi välispoliitika kõrge esindaja Federica Mogheriniga Donald Trumpi otsust taganeda Iraani tuumakokkuleppest, Euroopa Parlamendi valimised 2019, ELi reeglid droonide ohutuse tagamiseks.
1.-2. juunil toimus Strasbourgis Euroopa Parlamendis kolmandat korda rahvusvaheline noorteüritus EYE2018 (European Youth Event), kus rohkem kui 8000 noort arutlesid ELi ees seisvate väljakutsete ja nende lahendamise võimaluste üle.

Juuni 2018