skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Märts 2018

The V University Forum of European Youth Parliament Estonia.
Tänavu toimus juba 11. korda Euroopa Parlamendi ja Aachenis asuva Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutuse korraldatav noorteprojektide konkurss, kuhu üle Euroopa laekus kokku 325 taotlust. Eestis esitati konkursile 7 tööd ning hoolika kaalumise järel hindas žürii parimaks MTÜ Tegusad Eesti Noored projekti "The V University Forum of European Youth Parliament Estonia".
Parlamendi poolt neljapäeval heaks kiidetud ettepanekute kohaselt maksustataks hargmaiseid ettevõtteid seal, kus nad teenivad oma kasumi.
EL peaks toetama rohkem teadusuuringuid, noori ja väikeettevõtteid; ELi pikaajaline eelarve peaks toetama uusi prioriteete, aga ka jätkusuutlikku põllumajanduspoliitikat ja Euroopa vaesemaid piirkondi ning osaliselt asendama kogurahvatulupõhised sissemaksed. Parlamendiliikmed kinnitasid seisukohad järgmise pikaajalise ELi eelarve kohta, mis peaks rahastama uusi prioriteete ja täitma Brexiti tõttu tekkiva puudujäägi.
Slovakkia ajakirjaniku Ján Kuciaki ja tema kihlatu Martina Kušnírová mõrva uurimisse tuleb kaasata Europol ja EL peab paremini kaitsma ajakirjanikke, ütlesid saadikud kolmapäeval toimunud arutelul.
Parlament kiitis kolmapäeval heaks resolutsiooni, milles sõnastatakse võimalik ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistik pärast Brexitit.
Igasugune tulevaste ELi ja Ühendkuningriigi suhete raamistik peab austama ELi ühtse turu terviklikkust ja nelja vabadust, rõhutasid saadikud teisipäeval toimunud arutelul.
EPi täiskogu päevakorras: ELi 2020. aasta järgne eelarve, Parlamendi seisukoht Brexiti-järgse perioodi kohta, ettevõtete maksustamine ELis ja võitlus maksudest kõrvalehoidmisega, ajakirjanike ohutus Slovakkias, Portugali peaminister arutab saadikutega Euroopa tulevikku, USA kaubanduspiirangud: kuidas kaitsta ELi töökohti ja ettevõtteid.
Euroopa kultuuripärandiaasta 2018
Kuulutame välja Euroscola konkursi gümnaasiumi-ja kutseõppeasutuse õpilastele vanuses 16-19 eluaastat. Seekord on teemaks Euroopa kultuuripärandiaasta 2018.
Euro.
Neljapäeval kiitsid saadikud heaks uue finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitleva erikomisjoni loomise.
Parlamendiliikmed kutsuvad ELi ja liikmesriike suurendama investeeringuid mesilaste tervise kaitsmisse, võitlusse mee võltsimise vastu ja mesinike toetamisse.
Parlamendiliikmed valivad Euroopa Komisjoni presidendiks vaid kandidaadi, kes on esitatud Euroopa tasandi erakondade poolt enne 2019. aasta valimisi.