skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
09/03/2018

EP täiskogu uudiskiri, 12.- 15. märts 2018, Strasbourg

EPi täiskogu päevakorras: ELi 2020. aasta järgne eelarve, Parlamendi seisukoht Brexiti-järgse perioodi kohta, ettevõtete maksustamine ELis ja võitlus maksudest kõrvalehoidmisega, ajakirjanike ohutus Slovakkias, Portugali peaminister arutab saadikutega Euroopa tulevikku, USA kaubanduspiirangud: kuidas kaitsta ELi töökohti ja ettevõtteid.

(C) European Union 2011 PE-EP

ELi 2020. aasta järgne eelarve

EL peaks toetama teadusarendusprogramme, noori ja väikeettevõtteid, ütlevad saadikud oma seisukohas ELi pikaajalise eelarve läbirääkimisteks ELi Nõukoguga, mis tuleb hääletusele kolmapäeval. Arutelu sel teemal toimub teisipäeval.

Järgmine mitmeaastane finantsraamistik peaks jätkama põllumajanduse ja regionaalpoliitika toetamist, aga ka rahastama uusi prioriteete nagu julgeoleku-, kaitse- ja rändepoliitika ning täitma võimaliku puudujäägi, mis tekib Ühendkuningriigi lahkumisega, leiavad saadikud.

Selleks, et eelarve saaks jõustuda, vajab see parlamendi heakskiitu. Saadikud hoiatavad, et finantsraamistiku osas kokkuleppele jõudmiseks on vajalik teha edusamme „omavahendite teemal".

Parlament hääletab samuti resolutsiooni, millega soovitakse säilitada olemasolevad omavahendid ja järk-järgult sisse viia uued, nagu näiteks finantsteenuste maks, digisektori ettevõtete maks ja keskkonnamaksud. Omavahendite suurenemine peaks aitama vähendada liikmesriikide rahvatulupõhist panustamist ELi eelarvesse.

Edasised sammud

Kahes resolutsioonis toodud seisukohad on parlamendi sisend Euroopa Komisjoni poolt mais esitatavatele ettepanekutele. Parlament soovib finantsraamistiku osas kokkuleppele jõuda enne 2019. aastal toimuvaid EP valimisi.

arutelu: teisipäeval, 13. märtsil

hääletus: kolmapäeval, 14. märtsil

menetlus: resolutsioon

pressikonverents: kolmapäeval, 14. märtsil (kinnitamisel)

#EUBudget #MFF

Viidad:

Resolutsiooni ettepanek pikaajalise finantsraamistiku kohta

Resolutsiooni ettepanek omavahendite kohta

Pressiteade hääletuse kohta EP eelarvekomisjonis (22.02.2018)

Raportöör Jan Olbrycht (EPP, PL)

Raportöör Isabelle Thomas (S&D, FR)

Raportöör Janusz Lewandowski (EPP, PL)

Raportöör Gérard Deprez (ALDE, BE)

Menetlusdokumendid (mitmeaastane finantsraamistik)

Menetlusdokumendid (omavahendid)

EPRS taustainfo: Euroopa Ülemkogu ja mitmeaastane finantsraamistik                  

EPRS taustainfo: ELi pikaajaline eelarve

Tasuta foto-, video-, ja audiomaterjal

 

Parlamendi seisukoht Brexiti-järgse perioodi kohta

Kolmapäeval tuleb hääletusele resolutsioon, mis puudutab ELi ja Ühendkuningriigi võimalikke suhteid pärast Brexitit. Arutelu toimub teisipäeval.

Resolutsioonis, mille on koostanud EP Brexiti juhtrühm ja heaks kiitnud parlamendi esimeeste konverents (EP president ja fraktsioonijuhid), öeldakse, et ELi ja Ühendkuningriigi edasisteks suheteks võib sobiliku raamistiku kehtestada assotsieerimislepingu abil.

Resolutsioonis rõhutatakse, et ELil on siduvad ühised eeskirjad, ühised institutsioonid ja jõustamis- ja kohtumõistmismehhanismid. Isegi ELiga väga tihedates suhetes kolmandatel riikidel ei ole võimalik samas ulatuses kasu saada ja omada samas ulatuses ELi turule ligipääsu kui ELi liikmesriikidel, öeldakse resolutsioonis.

ELi riigi- ja valitsusjuhtidelt oodatakse märtsis toimuval kohtumisel ELi ja Ühendkuningriigi edasisi suhteid puudutavate Nõukogu juhiste heakskiitmist.  

arutelu: teisipäeval, 14. märtsil

hääletus: kolmapäeval, 15. märtsil

menetlus: arutelu ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajatega, resolutsioon

#Brexit #euco

Viidad:

Resolutsiooni ettepanek

EP pressiteade: Parlamendiliikmed: Brexiti läbirääkimistel on saavutatud piisavat edu, et liikuda edasi läbirääkimiste teise etappi (13.12.2017)

Brexit: läbirääkimiste käik

Infograafik: Ühendkuningriik ELis

Tasuta foto-, video-, ja audiomaterjal

 

Ettevõtete maksustamine ELis ja võitlus maksudest kõrvalehoidumisega

Neljapäeval hääletavad saadikud ettepanekuid, mille eesmärk on ära hoida äriühingute tulu ümberpaigutamist madalama maksumääraga riikidesse.

Hargmaiste ettevõtete maksustamist puudutavad muudatused sätestatakse äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi direktiivis ja äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi direktiivis. Direktiivide eesmärk on luua selge ja õiglane suurte ettevõtete maksustamise režiim Euroopas, millega tagatakse, et ettevõtted maksavad makse seal, kus nad teenivad oma kasumi.

arutelu: kolmapäeval, 14. märtsil

hääletus: neljapäeval, 15. märtsil

menetlus: konsultatsioonimenetlus

#Fairtaxation

Viidad:

Pressiteade hääletuse kohta EP majanduskomisjonis (21.02.2018)

Raportöör Paul Tang (S&D, NL)

Raportöör Alain Lamassoure (EPP, FR)

Menetlusdokumendid: Äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas

Menetlusdokumendid: äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas

Euroopa Parlamendi töö maksunduse vallas

Maksusõnavara

Tasuta foto-, video-, ja audiomaterjal

 

Ajakirjanike ohutus Slovakkias

Seoses Slovakkia uuriva ajakirjaniku Ján Kuciaki ja tema kihlatu Martina Kušnírová mõrvaga arutavad parlamendiliikmed teisipäeval ajakirjandusvabaduse ja ajakirjanike ohutuse tagamist ELis.

Saadikud arutavad samuti Ján Kuciaki viimases, postuumselt avaldatud artiklis välja toodud paljastusi võimaliku ELi vahendite väärkasutuse kohta Slovakkias ning võimalike suhete kohta kuritegelike gruppide ja Slovakkia poliitikute vahel. Vastavateemalist resolutsiooni hääletatakse kolmapäeval.

Parlament saatis 7. märtsil kuuest saadikust koosneva delegatsiooni Slovakkiasse olukorraga tutvuma.

Täiskogu istungil 28. veebruaril mõistis EP president Antonio Tajani hukka Ján Kuciaki ja Martina Kušnírová mõrvad ja rõhutas vajadust tagada ajakirjandusvabadus ja ajakirjanike julgeolek. Samal täiskogul peeti ka leinaseisak Slovakkia ajakirjaniku ja tema kihlatu mälestuseks.

arutelu: kolmapäeval, 14. märtsil

hääletus: aprilli täiskogu istungil

menetlus: arutelu ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajatega, resolutsioon

#AllForJan

Viidad:

Videosalvestis EP presidendi Antonio Tajani avaldusega (28.02.2018)

Tasuta foto-, video-, ja audiomaterjal

 

Portugali peaminister arutab saadikutega Euroopa tulevikku

Kolmapäeval toimub täiskogu istungil arutelu ELi tuleviku teemal Portugali peaministri António Costaga. See on järjekorras kolmas arutelu ELi valitsusjuhtidega.

António Costa oli Euroopa Parlamendi liige 2004. aasta juulist kuni 2005. aasta märtsini. Ta kuulus sotsiaaldemokraatide fraktsiooni ja täitis EP asepresidendi ametikohustusi. Märtsis 2005 alustas Costa tööd Portugali siseministrina. 26. novembrist 2015 on ta Portugali peaminister.  

Arutelu peaminister Costaga on järjekorras kolmas ELi tuleviku teemaline arutelu parlamendiliikmete ja ELi valitsusjuhtidega. Esimene arutelu toimus Iiri peaministri Leo Varadkariga 17. jaanuaril ja teine Horvaatia peaministri Andrej Plenkovićiga 6. veebruaril.

Pressikonverents EP presidendi Antonio Tajani Portugali peaministri António Costaga toimub kolmapäeval kell 12.30.

Järgmisel ELi tuleviku teemalisel arutelul ELi riigi- ja valitsusjuhtidega, mis toimub aprilli täiskogu istungil, osaleb Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

arutelu: kolmapäeval, 14. märtsil

#FutureofEurope @antoniocostapm

Viidad:

Portugali peaministri veebileht

Euroopa tulevik: viis teemat aruteluks

Tasuta foto-, video-, ja audiomaterjal

 

USA kaubanduspiirangud: kuidas kaitsta ELi töökohti ja ettevõtteid

Kolmapäeval arutavad saadikud USA tollitariifide kehtestamist terasele ja alumiiniumile ja võimalikke ELi vastumeetmeid Euroopa Komisjoni kaubandusvoliniku Cecilia Malmströmiga.

Saadikud arutavad president Donald Trumpi plaane kehtestada uued tollitariifid terase ja alumiiniumi impordile ja võimalikke ELi vastumeetmeid ning tollitariifide võimalikku mõju hindadele, investeeringutele ja tööhõivele ELis.

Parlamendi kaubanduskomisjoni saadikud mõistsid uute tollitariifide kehtestamise hukka ja avaldasid toetust Euroopa Komisjonile võimalike vastumeetmete kehtestamiseks kooskõlas rahvusvahelise õigusega.

Samal päeval toimuval arutelul küsivad saadikud Euroopa Komisjoni esindajatelt, mida komisjon kavatseb teha seoses Ameerika Ühendriikide poolt Hispaania oliivide impordile kehtestatud tollitariifidega.

arutelu: kolmapäeval, 14. märtsil

menetlus: Euroopa Komisjoni avaldus, suuliselt vastatav küsimus Euroopa Komisjonile

Viidad:

EP kaubanduskomisjoni liikmed mõistsid hukka USA kaubanduspiirangud terase ja alumiiniumi impordile (02.03.2018.)

Suuliselt vastatav küsimus Euroopa Komisjonile: USA rünne ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetustele (Hispaania oliivide juhtum)

Tasuta foto-, video-, ja audiomaterjal

 

Muud päevakorrapunktid

 • Luis De Guindos’ nimetamine Euroopa Keskpanga asepresidendi kohale, hääletus kolmapäeval
 • Martin Selmayri nimetamine Euroopa Komisjoni peasekretäri ametikohale, arutelu esmaspäeval
 • ELi mahajäänud piirkondade toetamine, arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • Olukord Süürias, arutelu teisipäeval, resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • EL-Kuuba suhted, arutelu teisipäeval
 • Finantsabi Gruusiale, hääletus kolmapäeval
 • Postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenused, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval
 • EL-Komooride kalandusalase lepingu lõpetamine, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 • Võitlus naistevastase vägivallaga, arutelu esmaspäeval
 • Naiste õiguste edendamine vabakaubanduslepingute abil, arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • Euroopa Ravimiameti asukoht, arutelu ja hääletus kolmapäeval
 • Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Goodyear, hääletus kolmapäeva
 • Rahvusvaheline koostöö võitluses küberkuritegevusega
 • 2019. aasta eelarvemenetluse suunised, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 • Reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõpe ning juhiload, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval
 • Finantskuritegusid, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva erikomisjoni nimeline koosseis, hääletus neljapäeval
 • Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2018. aasta majanduskasvu analüüs, arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval