skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
09/11/2018

EP täiskogu uudiskiri, 12.- 15. november 2018, Strasbourg

Täiskogu päevakorras: ELi eelarve: Parlamendiliikmed reastavad prioriteedid 2020. aasta järgseks perioodiks, Angela Merkel arutab parlamendiliikmetega Euroopa tuleviku teemal, LUX filmiauhinna tseremoonia, rongireisijate õiguste ajakohastamine, telekommunikatsiooni reform.

(C) European Union 2011 PE-EP

ELi eelarve: Parlamendiliikmed reastavad prioriteedid 2020. aasta järgseks perioodiks 

Kolmapäeval otsustavad parlamendiliikmed, milline saab olema EP seisukoht ELi järgmise pikaajalise eelarve läbirääkimistel.

Järgmises mitmeaastases finantsraamistikus (2021-2027) soovivad parlamendiliikmed näha rohkem rahalisi vahendeid noorte, teadusarenduse, majanduskasvu, tööhõive ja kliimamuutusega võitlemise toetamiseks. Piisavad rahalised vahendid tuleks tagada rände, kaitse  ja julgeoleku valdkondades esinevate väljakutsetega tegelemiseks. Samuti tuleks  tagada, et rahastust ei vähendata põllumajandus- ja ühtekuuluvuspoliitika valdkondades.

Edasised sammud 

Läbirääkimised Euroopa Parlamendi ja ELi Nõukogu vahel võivad alata, kui mõlemad institutsioonid on kinnitanud oma seisukohad. Mitmeaastase finantsraamistiku määruse vastuvõtmiseks on vaja Euroopa Parlamendi nõusolekut.

Parlamendiliikmed soovivad saavutada kokkulepet enne 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimisi, et vältida viivitusi uute programmidega alustamisel nagu on juhtunud varem.

Taust

Ligikaudu 94% ELi eelarvest kulub kodanike, regioonide, linnade, põllumajanduse ja ettevõtete toetamiseks. ELi administratiivkulud moodustavad umbes 6% kogu eelarvest.

 

arutelu: teisipäeval, 13. novembril

hääletus: kolmapäeval, 14. novembril

pressikonverents: kolmapäeval, 14. novembril kell 16.00 

 

Pressiteade hääletuse kohta EP eelarvekomisjonis (05.11.2018)

Mitmeaastane finantsraamistik: küsimused ja vastused

ELi eelarve liikmesriigiti

Raportöör Jan Olbrycht (EPP, PL)

Raportöör  Isabelle Thomas (S&D, FR)

Raportöör Gérard Deprez (ALDE, BE)

Raportöör Janusz Lewandowski (EPP, PL)

Menetlusdokumendid 

Tasuta foto-, video- ja audiomaterjal

 

Angela Merkel arutab parlamendiliikmetega Euroopa tuleviku teemal 

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel arutab parlamendiliikmete ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga ELi tulevikku teisipäeval kell 16.00.

Arutelu Angela Merkeliga on kaheteistkümnes EP täiskogul ELi riigi- või valitsusjuhtidega peetav ELi tuleviku teemaline debatt.

 

Eelmistel aruteludel osalesid:

 • Iirimaa peaminister Leo Varadkar  (17. jaanuaril) ,
 • Horvaatia peaminister  Andrej Plenkovic (6. veebruaril),
 • Portugali peaminister António Costa (14. märtsil),
 • Prantsusmaa president Emmanuel Macron (17. aprillil),
 • Belgia peaminister Charles Michel (3. mail),
 • Luksemburgi peaminister Xavier Bettel (30. mail),
 • Madalmaade peaminister Mark Rutte (13. juunil),
 • Poola peaminister Mateusz Morawiecki (4. juulil),
 • Kreeka peaminister Alexis Tsipras (11. septembril),
 • Eesti peaminister Jüri Ratas (3. oktoobril),
 • Rumeenia president Klaus Ioannis (23. oktoobril).

Järgmisena osaleb ELi tuleviku teemalisel arutelul 28. novembril Taani peaminister Lars Løkke Rasmussen.

 

arutelu: teisipäeval, 13. novembril kell 15.00

 

Tasuta foto-, video- ja audiomaterjal

Saksamaa liidukantsleri veebileht

 

Rongireisijate õiguste ajakohastamine

Neljapäeval hääletavad parlamendiliikmed ELi rongireisijate õiguste reformi ettepanekut.

 

2009 aastast kehtivate eeskirjade muudatusettepanekutega soovitakse parandada reisijate õigusi puudutava teabe jagamist, tagada tingimusteta abi kõikide teenuste puhul puuetega inimestele ning tagada parem ligipääs teenustele jalgratastega reisijatele. Samuti soovitakse parandada kaebuste menetlemist ja suurendada hilinemiste eest reisijatele makstavaid hüvitisi.

 

arutelu: kolmapäeval, 14. novembril

hääletus: neljapäeval, 15. novembril

menetlus: seadusandlik tavamenetlus, esimene lugemine

pressikonverents: kolmapäeval, 14. Novembril kell 14.30  raportöör Boguslaw Liberadzki’ga

 

Ettepanek

Pressiteade hääletuse kohta EP transpordikomisjonis (09.10.2018)

Raportöör  Boguslaw Liberadzki (S&D, PL)

Menetlusdokumendid

EPRS taustainfo (juuni 2018) 

Tasuta foto-, video- ja audiomaterjalid

 

Parlamendiliikmed hääletavad telekommunikatsiooni reformi ettepanekut 

Neljapäeval hääletusele tulevate uute telekommunikatsioonieeskirjadega piiratakse teise ELi liikmesriiki tehtavate telefonikõnede hindu, edendatakse 5G võrkude arendamist ja luuakse hädaolukordade hoiatamise süsteem. 

Uute eeskirjadega piiratakse kõneminuti hind teise liikmesriiki tehtavate kõnede puhul 19 sendile minuti eest ja tekstisõnumi hind 6 sendile sõnumi eest, alates 15. maist 2019. Eeskirjadega tagatakse elektroonilise side teenuste puhul kõrgem tarbijate kaitse. Ühtlasi peavad liikmesriigid võtma vastu meetmed 5G võrkude arendamise edendamiseks.

Samuti muutub kõigis liikmesriikides kohustuslikuks nn „ümberpööratud 112“ ehk üldsuse hoiatamise süsteem, mille kaudu saadetakse looduskatastroofi või muu tõsise hädaolukorra korral kodanike mobiiltelefonidele nende asukohast lähtuvalt hoiatavaid sõnumeid.

 

arutelu: kolmapäeval, 14. novembril

hääletus: neljapäeval, 15. novembril

 

Direktiivi ettepanek

EPRS taustainfo: telekommunikatsiooni pakett

Menetlusdokumendid

Pressiteade kokkuleppe saavutamise kohta ELi Nõukoguga (06.06.2018)

Euroopa Komisjoni uuring ELi-siseste telefonikõnede kohta

Raportöör Pilar del Castillo Vera (EPP, ES)

 

LUX filmiauhinna tseremoonia  

Kolmapäeval toimuval auhinnatseremoonial kuulutab EP President Antonio Tajani välja 2018. aasta  LUX filmiauhinna võitja.

Selle aasta finalistid on  „The Other Side of Everything”, Mila Turajlic (Serbia/Prantsusmaa/Qatar), „Woman at War“, Benedikt Erlingsson (Island/Prantsusmaa/Ukraina) ja „Styx“, Wolfgang Fischer (Saksamaa/Austria).

Euroopa Parlament maksab kõigi kolme filmi subtiitrite tõlkimise eest 24 Euroopa Liidu ametlikku keelde. Võitjafilmi valivad välja parlamendiliikmed ja see kohandatakse sobivaks nägemis- ja kuulmispuudega inimestele. Võitja valivad välja parlamendiliikmed.  Filmiauhind LUX anti esimest korda välja 2007. aastal.

Pressikonverents EP asepresidendi Evelyne Gebhardti (S&D, DE) ja kolme filmi režissööridega toimub kolmapäeval kell 15.00. 

tseremoonia: kolmapäeval, 14. novembril kell 12.00

Filmiauhind LUX

The Other Side of Everything

Woman at War

Styx

Tasuta foto-, video- ja audiomaterjal

 

Ambitsioonikad taastuvenergia ja energiatõhususe eesmärgid

Teisipäeval hääletavad parlamendiliikmed ettepanekuid siduvate taastuvenergia ja energiatõhususe eesmärkide seadmiseks 2030. aastaks. 

Lisaks siduvate eesmärkide seadmisele annavad uued eeskirjad kodanikele õiguse omatarbeks toodetud taastuvenergia ülejääk müüa.

Samuti sätestatakse teatud tüüpi toidupõhiste biokütuste kasutamise järkjärguline lõpetamine.

 

arutelu: esmaspäeval, 12. novembril

hääletus: teisipäeval: 13. novembril

 

Seadusandlik ettepanek: energiatõhusus

Menetlusdokumendid: energiatõhusus

Raportöör Miroslav Poche (S&D, CZ)

Seadusandlik ettepanek: taastuvenergia

Menetlusdokumendid: taastuvenergia

Raportöör José Blanco López (S&D, ES)

Seadusandlik ettepanek: energialiit

Menetlusdokumendid: energialiit

Raportöör Jakop Dalunde (Greens/EFA, Sweden) 

Raportöör Michèle Rivasi (Greens/ EFA, France)

Tasuta foto-, video- ja audiomaterjal

 

 

Muud päevakorrapunktid 

 • Relvaekspordi kontroll, arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
 • Globaalne rändestrateegia, arutelu teisipäeval
 • Veokite C02-heitenormid, arutelu ja hääletus kolmapäeval
 • Lõuna-Aafrika Vabariigi presidendi Cyril Ramaphosa sõnavõtt, kolmapäeval
 • Õigusriigi põhimõtete järgmine Rumeenias, resolutsiooni hääletus kolmapäeval
 • Vähemustega seotud miinimumstandardid ELis, arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Lätile, hääletus teisipäeval
 • ELi assotsieerimislepingud Moldova ja Gruusiaga, arutelu teisipäeval, resolutsioonide hääletus kolmapäeval
 • USA Iraani sanktsioonide mõju ELi ettevõtetele, arutelu kolmapäeval
 • Humanitaarviisad, arutelu teisipäeval, resolutsiooni hääletus kolmapäeval
 • Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumid, arutelu neljapäeval, resolutsioonide hääletus neljapäeval
 • Virtuaalvaluuta reguleerimine, arutelu teisipäeval
 • Püsivad orgaanilised saasteained, arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
 • Hooldusteenused ELis soolise võrdõiguslikkuse parandamiseks, arutelu ja resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • Asia Bibi juhtum ja usuvähemuste olukord Pakistanis, arutelu kolmapäeval
 • Lyme'i tõbi ehk borrelioos, arutelu ja resolutsiooni hääletus neljapäeval