skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
01/04/2022

EP täiskogu uudiskiri - Strasbourg, 4.-7. aprill 2022

Päevakorras: Sõda Ukrainas: vägivalla eest põgenevad lapsed ja noored vajavad kaitset. Parlament arutab Micheli ja von der Leyeniga märtsi ülemkogu tulemusi. Infotund Ursula von der Leyeniga Euroopa Komisjoni kahest esimesest tööaastast. Infotund Josep Borrelliga ELi julgeoleku- ja kaitseplaanide kohta.

   
 Sõda Ukrainas: vägivalla eest põgenevad lapsed ja noored vajavad kaitset

Teisipäeval arutavad saadikud nõukogu ja komisjoniga, mida saab EL teha, et kaitsta Ukraina sõja eest põgenevaid lapsi inimkaubanduse ja ärakasutamise eest.

 Parlament arutab Micheli ja von der Leyeniga märtsi ülemkogu tulemusi

Kolmapäeva hommikul arutab parlament Charles Micheli, Ursula von der Leyeni ja Josep Borrelliga kevadise Euroopa Ülemkogu tulemusi. 

 Infotund Ursula von der Leyeniga Euroopa Komisjoni kahest esimesest tööaastast

Teisipäeval kell 16.00 (Eesti aeg) küsitlevad parlamendiliikmed president von der Leyenit komisjoni kahe tööaasta saavutuste ja poliitiliste prioriteetide kohta.

 Infotund Josep Borrelliga ELi julgeoleku- ja kaitseplaanide kohta

Teisipäeval küsitlevad saadikud ELi välispoliitika juhti Josep Borrelli järgmise kümnendi julgeoleku- ja kaitsestrateegia asjus.

 Rohelepe: üleeuroopalise energiataristu uued reeglid

Ajakohastatud eeskirjad panevad paika, millised energiaprojektid võivad saada ELi rahalist toetust.

 Kliimamuutused: parlament arutab ÜRO murettekitavat aruannet

Esmaspäeval arutab parlament komisjoni ja nõukoguga värsket kliimamuutuste aruannet, mis rõhutab, et globaalse soojenemise piiramiseks on vaja kiiresti tegutseda.

 Andmejagamise uued reeglid

Andmehaldusmäärus tagab VKEdele ja idufirmadele parema juurdepääsu kvaliteetsetele andmetele, mis toetab tehnoloogia arengut ja innovatsiooni.

 Veokite piiriülene rentimine muutub lihtsamaks

Uus seadus leevendab piiranguid teisest ELi riigist renditud veokite kasutamisele.

 Palkade läbipaistvus ja sooline palgalõhe

Teisipäeval kinnitab parlament oma seisukoha direktiivi osas, mille eesmärk on soolise palgalõhe kaotamine.

 Muud päevakorrapunktid 
 
 
Lisateave
 
 Päevakorra projekt
 Täiskogu otseülekanne
 Pressikonverentsid ja muud üritused
 Euroopa Parlamendi audiovisuaalmaterjalide veebileht
 EP Newshub
 
Kadi HERKÜL
Pressinõunik
(+372) 630 69 42
(+372) 511 75 10
kadi.herkuel@europarl.europa.eu