skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
11/04/2022

Euroopa tuleviku konverents: viimased arutelud enne lõpparuannet

Euroopa tuleviku konverentsi 8.-9. aprilli täiskogu arutas konkreetseid ettepanekuid. Konverentsi viimane täiskogu ja lõpphääletus toimub 29.-30. aprillil.

Täiskogu üheksa töörühma esimehed esitasid teemade kaupa konverentsi täiskogule välja töötatud ettepanekud. Ettepanekud põhinevad Euroopa kodanike ja riiklike paneelide soovitustel, konverentsi digiplatvormi kaudu kogutud ideede ning erinevatel istungitel toimunud aruteludel. 

Osalevad Euroopa Parlamendi liikmed kinnitasid, et kodanike panust võetakse tõsiselt, muuhulgas tuleks arutada ELi aluslepingute muutmise võimalust. Kodanike paremaks kaasamiseks ELi otsuste tegemisel tuleks muuhulgas tugevdada Euroopa Parlamendi volitusi. Näiteks peaks parlamendil olema õigus eelarvealgatusele, õigus kontrollida täitevvõimu uurimiskomisjoni kaudu ning suurem pädevus välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas.

Täiskogu istungjärkude salvestused teemade kaupa on järelvaadatavad siit:

Järgmised sammud

Konverentsi viimane täiskogu toimub 29.–30. aprillil Strasbourgis. Konverentsi juhatus lisab konsensuse alusel vastu võetud ettepanekud konverentsi lõpparuandesse, mis esitatakse ELi institutsioonide esindajatele 9. mail Strasbourgis konverentsi lõputseremoonial.

 
 
Hana RAISSI
Press officer
(+32) 2 28 41587 (BXL)
(+32) 484 27 87 54
hana.raissi@europarl.europa.eu
 
Sanne DE RYCK
Press Officer
(+32) 2 28 42531 (BXL)
(+33) 3 881 64917 (STR)
(+32) 498 98 34 51
sanne.deryck@europarl.europa.eu
 
Kyriakos KLOSIDIS
Press Officer
(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
EP_Democracy