skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
25/04/2022

Nädal Euroopa Parlamendis 25. – 29. aprill 2022

Selle nädala teemad: sõda Ukrainas / naiste olukord. COVID digitõend. Kolmandate riikide toetused ettevõtetele. Parlamendi algatusõigus. Euroopa tuleviku konverentsi viimane täiskogu. Täiskogu ettevalmistused. Arutelu Jens Stoltenbergiga.

Sõda Ukrainas/ naiste olukord. Esmaspäeval arutab naiste õiguste komisjon Venemaa agressiooni mõju naistele, sealhulgas inimkaubandust, seksuaalset ärakasutamist ja vägistamise kasutamist relvana.

COVID digitõend. Neljapäeval hääletab kodanikuvabaduste komisjon COVID digitõendi kehtivusaja pikendamist aasta võrra. Hetkel kehtivate reeglite kohaselt aegub tõend selle aasta 30. juunil.

Kolmandate riikide toetused ettevõtetele. Esmaspäeval hääletab rahvusvahelise kaubanduse komisjon uusi reegleid, mis annavad Euroopa Komisjonile õiguse kontrollida, kas ettevõtted saavad toetusi, nt kapitalisüste või maksuvabastusi, kolmandatest riikidest. Eesmärk on tagada aus konkurents ning laiendada riigiabi reegleid EList väljapoole.

Parlamendi algatusõigus.
Neljapäeval hääletab põhiseaduskomisjon ettepanekuid, mis kindlustaksid Euroopa Parlamendile õiguse algatada ELi seadusandlust.

Euroopa tuleviku konverentsi viimane täiskogu. Reedel ja laupäeval koguneb Strasbourgis Euroopa tuleviku konverentsi täiskogu, et teha kokkuvõtted üheksa töörühma ettepanekutest. Täiskogu järeldused edastatakse juhatusele, kelle ülesanne on koostada konverentsi lõpparuanne.

Täiskogu ettevalmistused. Fraktsioonid valmistuvad 2.-5. mai täiskogu istungiks, kus tuleb arutusele olukord Ukrainas ja ELi reaktsioon sõjale. Täiskogu ees kõneleb ka Itaalia peaminister Mario Draghi ning toimub esimene infotund Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Micheliga. Lisaks arutab ja hääletab parlament tehisintellekti erikomisjoni lõppraportit, Euroopa Parlamendi valimise seaduse muudatusi ning mobiiltelefonide ja muude väikeste elektroonikaseadmete ühtse laadija ettepanekut.

Arutelu Jens Stoltenbergiga. Neljapäeval kohtuvad EP president ja fraktsioonide juhid NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga.

Nädala detailse kava leiate siit.

 

Kadi HERKÜL

Euroopa Parlamendi büroo pressinõunik

 

(+372) 630 69 42

 

(+372) 511 75 10

 

kadi.herkuel@europarl.europa.eu