skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Euroopa Parlament tunnistas Ukraina juhiload ELis kehtivaks

Ukraina sõjapagulased ei pea oma juhilube enam tingimata ELi liikmesriikide omade vastu vahetama, vaid võivad jätkata sõitmist ka Ukraina dokumentidega.

  • Ukrainlased ei pea oma juhilube enam ELi omade vastu vahetama.
  • Ukraina lubadega veoki- või bussijuhid võivad ELis tööle asuda pärast lühikest koolitust ja testi läbimist.

Ukraina sõjapagulased ei pea oma juhilube enam tingimata ELi liikmesriikide omade vastu vahetama, vaid võivad jätkata sõitmist ka Ukraina dokumentidega.

 

Euroopa Parlament kiitis heaks Euroopa Komisjoni kaks nädalat tagasi esitatud ettepaneku, mis vabastab Ukraina sõjapõgenikud juhilubade vahetamise kohustusest ja lihtsustab sellega oluliselt sõjapõgenike elu. Ettepaneku poolt hääletas 561 ja vastu 6 parlamendiliiget, erapooletuid oli 5.


Venemaa sissetungi tõttu ELi põgenenud ja siin ajutise kaitse saanud ukrainlased vabastatakse juhilubade vahetamise kohustusest ja uue sõidueksami nõudest kogu ajutise kaitse kehtivuse ajaks. Kui juhiluba kaduma läheb või varastatakse, väljastavad liikmesriigid selle asemel uue ELi juhiloa, tingimusel et Ukraina ametiasutused kinnitavad, et taotlejal on varem olnud kehtiv Ukraina juhiluba. Lisaks peab uut juhiluba sooviv inimene esitama tervisetõendi.

Veoki- või bussijuhina töötanud Ukraina sõjapõgenikud saavad ELis samas ametis jätkata, kui läbivad lühikese koolituse ja testi. See võimaldab neil ELis sõjapaos viibimise ajal töötada ja aidata ühtlasi Ukrainast kaupa eksportida.


Järgmised sammud

ELi Nõukogu peab õigusakti ettepaneku nüüd heaks kiitma. Määrus jõustub 5 päeva pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.


Taust

ELil puudub hetkel ühtne raamistik, mis määratleks kolmandates riikides, nt Ukrainas, välja antud juhilubade või kutsetunnistuste vahetamise korra. Juhilubade vahetamise küsimust reguleerivad kas riiklikud seadused või Ukraina ja liikmesriigi vahelised kahepoolsed lepingud. Mõned liikmesriigid nõuavad näiteks, et Ukraina juhiloa omanikud esitaksid oma dokumendist ametliku tõlke ja rahvusvahelise juhiloa, mis tuleb pärast pooleaastast riigis viibimist vahetada liikmesriigi juhiloa vastu.