skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
11/07/2022

Nädal Euroopa Parlamendis, 11.–15. juuli 2022

Selle nädala teemad: „Eesmärk 55“: heitkogustega kauplemise süsteem. Ülemaailmne metsade hävitamine. Tarbimislaenud. ”Eesmärk 55”/ Taastuvad energiaallikad ja energiatõhusus. Ungari/ ELi väärtused. NATO/ Stoltenberg. COVID-19. Sõja eest põgenevate Ukraina naiste õigused.

 

„Eesmärk 55“: heitkogustega kauplemise süsteem. Esmaspäeval algavad läbirääkimised nõukoguga ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS) ja süsinikdioksiidi piirimaksu (CBAM) üle.

Ülemaailmne metsade hävitamine. Teisipäeval hääletab keskkonnakomisjon seaduseelnõud, mille eesmärk on peatada ülemaailmne metsade hävitamine, mis on üks globaalse soojenemise suurimaid mõjutajaid. Uus seadus paneb ettevõtetele kohustuse kontrollida, et ELi turul ei müüdaks kaupu, mis põhjustavad metsade hävitamist väljaspool ELi.

Tarbimislaenud. Teisipäeval hääletab siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon tarbijakrediidi reeglite ajakohastamist, mille eesmärk on kaitsta tarbijaid ülemäärase võlgnevuse eest.

”Eesmärk 55”/ Taastuvad energiaallikad ja energiatõhusus. Kolmapäeval võtab tööstus- ja energeetikakomisjon vastu seisukohad kahe seaduseelnõu kohta, mis on osa kliimapaketist „Eesmärk 55“. Saadikud hääletavad uusi taastuvenergia kasutuselevõtu eesmärke ja energiatõhususe suurendamist. Meetmed toetavad ka ELi energiasõltumatust ja -julgeolekut.

Ungari/ ELi väärtused. Kolmapäeval hääletab kodanikuvabaduste komisjon raportit, mis käsitleb olukorda Ungaris ja süsteemseid ohte ELi põhiväärtustele. Parlament leiab, et liikmesriigid peaksid olukorra lahendamiseks kiiresti tegutsema ja iga edasine viivitus tähendab õigusriigi põhimõtete rikkumist nõukogu enda poolt.

NATO/ Stoltenberg. Kolmapäeval arutavad väliskomisjon, julgeoleku- ja kaitse allkomisjon ning NATOga suhtlemise delegatsioon peasekretär Jens Stoltenbergiga ELi-NATO koostööd ning 28.-30. juunil toimunud NATO tippkohtumise tulemusi.

COVID-19. Kolmapäeval kohtub COVID-19 pandeemia erikomisjon Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) direktori, tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku osakonna (HERA) peadirektori ning mitme ELi riigi peaepidemioloogiga.

Sõja eest põgenevate Ukraina naiste õigused. Teisipäeval arutavad Euroopa Parlamendi liikmed rahvusparlamentide esindajatega sõja eest põgenevate Ukraina naiste õigusi, eelkõige vastuvõtutingimusi, juurdepääsu sotsiaalkaitsele, tööturule, lastehoiule ja haridusele.

Üleeuroopaline meediaharjumuste uuring. Teisipäeval avaldab parlament Eurobaromeetri eriuuringu, mis käsitleb ELi kodanike meediaharjumusi, usaldust erinevate meediaväljaannete vastu ja suhtumist väärinfosse.

Nädala detailse kava leiate siit.

 
 

Kadi HERKÜL

Pressinõunik

 

(+372) 630 69 42

 

(+372) 511 75 10

 

kadi.herkuel@europarl.europa.eu