skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Algab kandideerimine Daphne Caruana Galizia nimelisele ajakirjandusauhinnale

Ülemaailmsel pressivabaduse päeval, 3. mail, kuulutas Euroopa Parlament välja Daphne Caruana Galizia nimelise ajakirjandusauhinna konkursi.

  • Võitja valib sõltumatutest ekspertidest ja kodanikuühiskonna esindajatest koosnev žürii.
  • Võidutöö pälvib 20 000 euro suuruse preemia.
  • Auhind antakse kätte oktoobri keskpaigas, kui möödub viis aastat Daphne Caruana Galizia mõrvast.

Daphne Caruana Galizia auhinnaga tunnustab Euroopa Parlament silmapaistvat ajakirjandust, mis kaitseb euroopalikke väärtusi, nagu inimväärikus, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõigused.

„Euroopa Parlamendi sõnum on selge: Euroopa seisab nende eest, kes otsivad tõde. Daphne pliiats vaikis, sest ta paljastas tõe. Me ei tohi iial lubada, et ajakirjanikest saavad sihtmärgid või ohvrid. Selle auhinnaga jätkab Euroopa Parlament sõnavabaduse, meedia mitmekesisuse ja kvaliteetse ajakirjanduse kaitsmist,“ ütles Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola.

Auhinnale saavad kandideerida ajakirjanikud ja ajakirjanike meeskonnad Euroopa Liidu liikmesriikide meediaväljaannetes avaldatud või eetris olnud lugudega. Auhinna eesmärk on juhtida tähelepanu professionaalse ajakirjanduse tähtsusele vabaduse, võrdsuse ja võrdsete võimaluste kaitsmisel.

Võidutöö valib sõltumatu žürii, kuhu kuuluvad 27 ELi riigi ajakirjanikud ja kodanikuühiskonna esindajad ning peamiste Euroopa ajakirjandusliitude esindajad. Auhinnatseremoonia toimub Daphne Caruana Galizia mõrva aastapäeva ehk 16. oktoobri paiku Euroopa Parlamendis. Daphne Caruana Galizia ajakirjandusauhinna võidutööd toetab parlament 20 000 euro suuruse preemiaga.

Parlament on korduvalt hoiatanud katsete eest õõnestada meedia iseseisvust ja mitmekesisust. Parlamendiliikmed mõistavad hukka igasugused rünnakud ajakirjanike vastu, eriti kui nende taga on poliitikud, ning kutsuvad Euroopa Komisjoni üles esitama seaduseelnõu, mis aitaks ajakirjanikke paremini kaitsta. 27. aprillil teatas komisjon, et valmimas on ettepanek, mille eesmärk on tagada ajakirjanike ja aktivistide parem kaitse kohtuvaidlustes.

Artikleid saab konkursile esitada aadressil daphnejournalismprize.eu kuni 31. juulini.

Kes oli Daphne Caruana Galizia?

Daphne Caruana Galizia oli Malta ajakirjanik, blogija ja korruptsioonivastase võitluse aktivist, kes uuris rahapesu, organiseeritud kuritegevust, kodakondsuse müüki, aga ka Malta valitsuse seotust Panama dokumentide skandaaliga. Caruana Galizia hukkus 16. oktoobril 2017 autopommi plahvatuses. Üldsuse pahameel tema mõrvajuhtumi uurimise üle viis toonase Malta peaministri Joseph Muscati tagasiastumiseni. Mõrvajuhtumi ebaõnnestunud uurimist kritiseeris ka Euroopa Parlament.

Kontakt: