skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
09/05/2022

Nädal Euroopa Parlamendis, 9. – 13. mai 2022

Teemad: Euroopa tuleviku konverents. Ukraina/ tuumarajatiste julgeolek. Ukraina/ ELi kaitsepoliitika. NATO ja Soome. CO2-heide. Pegasuse uurimiskomisjon. Välissekkumine. Täiskogu ettevalmistused.

Euroopa tuleviku konverents. 9. mail, Euroopa päeval esitavad Euroopa tuleviku konverentsi eesistujad Strasbourgis ELi institutsioonidele lõpparuande. Tseremoonial võtavad lisaks konverentsi kaasesimeestele, paneelaruteludel osalejatele ning kodanikele sõna Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola, Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron. Lõputseremooniale järgneb pressikonverents, kus osalevad ELi institutsioonide presidendid.

Ukraina/ tuumarajatiste julgeolek. Teisipäeval arutavad väliskomisjon ning julgeoleku ja kaitse allkomisjon Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri (IAEA) peadirektori Rafael Mariano Grossiga tuumarajatiste ohutust ja turvalisust seoses Venemaa agressiooniga Ukrainas. 

Ukraina/ ELi kaitsepoliitika. Neljapäeval võtab väliskomisjon vastu soovitused, mille eesmärk on tagada kodanike turvalisus ja tugevdada ELi vastupanuvõimet ülemaailmsetele julgeolekuohtudele.

NATO ja Soome. Neljapäeval arutab Soome välisminister Pekka Haavisto väliskomisjoniga Ukraina sõja mõju ELile ja Soomele ning riigi võimalikku liitumist NATOga.

CO2-heide. Kolmapäeval hääletab keskkonna- ja rahvatervise komisjon seaduseelnõud, mis karmistab uute sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite CO2 heitenorme. Ettepanek on osa kliimamuutustega võitlemise paketist „Eesmärk 55“.

Pegasuse uurimiskomisjon. Teisipäeval alustab nuhkvara kasutamist käsitlev uurimiskomisjon kohtumisi IT turvalisuse ekspertidega. 

Välissekkumine. Neljapäeval valib välissekkumise erikomisjon esimehe ja neli aseesimeest. Komisjoni ülesanne on kontrollida olemasolevate ja kavandatavate ELi õigusaktide lünkasid, mida ELi mittekuuluvad riigid võivad pahatahtlikel eesmärkidel ära kasutada. 

Täiskogu ettevalmistused. Fraktsioonid valmistuvad 18.-19. mai täiskogu istungiks, kus tulevad arutusele Euroopa solidaarsus ja energiajulgeolek seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse, sealhulgas gaasitarnete katkemine Poolasse ja Bulgaariasse ning sõjakurjategijate vastutusele võtmine. Samuti kohtuvad parlamendiliikmed Moldova presidendi Maia Sanduga ning arutavad Ukraina sõja sotsiaalsed ja majanduslikke tagajärgi.

President Roberta Metsola külastab Eestit. Reedel on Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola ametlikul visiidil Eestis. Metsola kohtub president Alar Karise, Riigikogu esimehe Jüri Ratase ja peaminister Kaja Kallasega ning osaleb Lennart Meri konverentsil.

 

Kadi HERKÜL

Euroopa Parlamendi büroo pressinõunik

 

(+372) 630 69 42

 

(+372) 511 75 10

 

kadi.herkuel@europarl.europa.eu