skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
30/05/2022

Nädal Euroopa Parlamendis, 30. mai - 3. juuni 2022

Komisjonide töönädal: Taaste- ja vastupidavusrahastu. Rohelepe/ keskkonnasäästlikud investeeringud. Ukraina/ solidaarsuskoridorid. Ukraina/ ajutine kaitse. Frontex. Täiskogu ettevalmistused. „Eesmärk 55“ meediaseminar.

Taasteja vastupidavusrahastu. Esmaspäeval hindavad majandus- ja rahanduskomisjoni ning eelarvekomisjoni liikmed taaste- ja vastupidavusrahastu kasutamist liikmesriikides. Rahastu võimaldab liikmesriikidel teostada ELi prioriteetidega kooskõlas olevaid reforme ja investeeringuid.

Rohelepe/ keskkonnasäästlikud investeeringud. Esmaspäeval korraldavad majandus-, rahandus- ja keskkonnakomisjon avaliku arutelu Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta lülitada investeeringud gaasi- ja tuumasektorisse keskkonnasäästlike tegevuste hulka. Komisjonid hääletavad ettepaneku vetostamist 14. juunil.

Ukraina/ solidaarsuskoridorid. Esmaspäeval arutavad põllumajanduskomisjoni liikmed Euroopa Komisjoniga ettepanekut avada ELi ja Ukraina vahel nn solidaarsuskoridorid, mis võimaldaksid riigil eksportida vilja ning importida vajalikke kaupu, alates humanitaarabist kuni loomasööda ja väetisteni.

Ukraina/ ajutine kaitse. Esmaspäeval teeb kodanikuvabaduste komisjon kokkuvõtte ELi toetusest Ukrainale, liikmesriikide solidaarsusest ning ajutise kaitse direktiivi rakendamisest, mis käivitati 4. märtsil, et pakkuda sõjapõgenikele inimväärseid vastuvõtutingimusi ning tagada kiire integreerumine ELi riikides.

Frontex. Esmaspäeval arutab kodanikuvabaduste komisjon Frontexiga ELi piiriagentuuri juhtimist pärast endise tegevdirektori Fabrice Leggeri tagasiastumist, samuti agentuuri uue juhi ametisse nimetamist.

Täiskogu ettevalmistused. Fraktsioonid valmistuvad 6.-9. juuni täiskogu istungiks, kus tulevad arutusele kaheksa „Eesmärk 55“ paketti kuuluvat õigusakti, mille eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ning saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. Samuti arutavad parlamendiliikmed olukorda Ukrainas ja värsket aruannet olukorrast Türgis. Täiskogul tähistatakse ka ühise põllumajanduspoliitika 60. aastapäeva ning kuulutatakse välja filmipubliku auhinna LUX tänavune võitja.

„Eesmärk 55“ meediaseminar. Kolmapäeval toimub „Eesmärk 55“ meediaseminar, kus osalevad keskkonnakomisjoni esimees Pascal Canfin ning parlamendiliikmed. Arutlusele tulevad heitkogused, keskkonnasäästlikud investeeringud, energiasõltuvus ning sõja mõju ELi energiavarustusele.

 

Kadi HERKÜL

Euroopa Parlamendi büroo pressinõunik

 

(+372) 630 69 42

 

(+372) 511 75 10

 

kadi.herkuel@europarl.europa.eu