skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Euroopa tuleviku konverents: täiskogu arutab kodanike ettepanekuid

11.-12. märtsil toimuv täiskogu arutab ELi rolli maailmas, rännet, majandust, samuti kultuuri, noorte, spordi ja digiülemineku teemasid.

Kodanikepaneel, mis keskendus teemale „EL maailmas/ ränne“, kogunes viimasele istungile 11.–13. veebruaril 2022 Hollandis Maastrichtis ning võttis vastu 40 soovitust. Majandusele, sotsiaalsele õiglusele, haridusele, kultuurile ja digiüleminekule pühendatud paneel lõpetas töö 25.–27. veebruaril Dublinis Iirimaal ning esitas täiskogule 48 soovitust. Neid soovitusi, samuti liikmesriikides korraldatud arutelude tulemusi tutvustatakse ja arutatakse Strasbourgis Euroopa Parlamendis toimuval Euroopa tuleviku konverentsi täiskogul.

Millal: reede, 11. märts – laupäev, 12. märts 2022

Kus: Strasbourgis Euroopa Parlamendi hoones ning kaugosalusega

Euroopa tuleviku konverentsi täiskogu arutab riigisiseste ja Euroopa kodanike paneelarutelude soovitusi ning mitmekeelsele digiplatvormile esitatud ettepanekuid. Arutelud toimuvad teemade kaupa. Seejärel esitab täiskogu juhatusele oma konsensuslikud ettepanekud ning juhatuse ülesanne on koostada lõpparuanne. Täiskogu päevakorra leiate siit.

Konverentsi täiskogul osalevad paneelaruteludel valitud 80 kodanikku (20 igast paneelist). Täiskogu eelmine istung toimus 21. ja 22. jaanuaril Strasbourgis. Lisateavet täiskogu koosseisu, eesmärgi ja tegevuse kohta saab konverentsi täiskogu veebilehelt, sealt leiab ka kõik konverentsi materjalid.

Taust

Neli Euroopa kodanike paneelarutelu on Euroopa tuleviku konverentsi nurgakivi. Igas paneelis osales 200 eri vanuses ja erineva taustaga eurooplast. Aruteludel käsitleti kodanike ettepanekuid, mis on kogutud kogu Euroopast mitmekeelse digiplatvormi kaudu ja liikmesriikides korraldatud üritustel, neid täiendasid teadlaste ja ekspertide ettekanded.

Enne 20. veebruari mitmekeelse digiplatvormi kaudu esitatud ettepanekud lisatakse 17. märtsil valmivasse lõpparuandesse. Platvorm ise jääb endiselt aktiivseks, et arutelu veebis võiks jätkuda.

 

Lisateave

 

 Euroopa tuleviku konverentsi ülesehitus

 Euroopa tuleviku konverentsi ajajoon

 Fotod, videod ja helimaterjalid

 

 

Κυριάκος ΚΛΩΣΙΔΗΣ

Press Officer

 

(+32) 2 28 32357 (BXL)

 

(+33) 3 881 74651 (STR)

 

(+32) 470 96 47 35

 

kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu

 

Sanne DE RYCK

Press Officer

 

(+32) 2 28 42531 (BXL)

 

(+33) 3 881 64917 (STR)

 

(+32) 498 98 34 51

 

sanne.deryck@europarl.europa.eu