skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
09/03/2022

EL peab välissekkumise ja väärinfo vastu tõhusamalt võitlema

Vaenulikud ja autoritaarsed riigid, nagu Venemaa ja Hiina, manipuleerivad teabega, et mõjutada ELi demokraatiat.
Eurooplased ja liikmesriikide valitsused ei ole sageli välisohtudest teadlikud.
Välissekkumist ja väärinfokampaaniaid tuleks sanktsioneerida.

Inimeste teadmatus ja ELi vastumeetmete puudumine muudavad välissekkumise vaenulikele riikidele atraktiivseks taktikaks, tõdeb välissekkumise ja väärinfo komisjon oma lõppraportis.

2020. aasta juunis loodud väärinfo ja välissekkumise erikomisjoni (INGE) eesmärk oli saada ülevaade sellest, kuidas vaenulikud välisosalejad teabega manipuleerivad ja ELi demokraatiat õõnestavad. Komisjoni raport tõdeb, et pahatahtlikud osalejad võivad tagajärgi kartmata mõjutada valimisi, korraldada küberrünnakuid, värvata endisi tipp-poliitikuid ja polariseerida avalikku arvamust.

Olukorra muudavad ohtlikumaks laialdane teadmatus Venemaa- ja Hiina-poolse välissekkumise ja teabega manipuleerimise ulatusest ning seaduselüngad. Samuti ei tee liikmesriigid piisavalt koostööd.

Käimasolevas Ukraina-vastases agressioonisõjas on Venemaa valitsus „tegelenud enneolematult pahatahtliku ja ulatusliku desinformatsiooni levitamisega“ ja näidanud, „et ka informatsiooni on võimalik relvana kasutada“. Sel taustal on tänuväärne hiljuti kogu ELis kehtestatud keeld Venemaa propagandakanalitele nagu Sputnik TV ja RT.

Vastumeetmed

Erikomisjoni raport nõuab, et EL peab looma ühtse strateegia välissekkumise ja väärinfoga võitlemiseks, kehtestama konkreetsed karistused väärinfokampaaniate korraldamise eest ja tagama kodanikuühiskonna organisatsioonide kaasamise üldise teabe levitamisse, kasutades näiteks Taiwani kogemust.

Lisaks tuleb väärinfo ja välissekkumisega võitlemiseks

  • toetada pluralistlikku ja sõltumatut massimeediat, ajakirjanikke, faktikontrollijaid ja teadlasi;
  • tühistada välisriigi propagandat levitavate organisatsioonide litsentsid;
  • kohustada sotsiaalmeediaplatvorme peatama ebaautentsete kontode kõlapinna suurendamine;
  • Euroopa ülikoolid peaksid põhjalikult järele mõtlema, kas tasub teha koostööd Konfutsiuse instituutidega, mis on Hiina lobiplatvormid;
  • mõned Euroopa tasandi erakonnad peavad selgitama oma äärmiselt sobimatuid suhteid Venemaaga;
  • keelata Euroopa tasandi erakondade välisrahastamine;
  • parandada küberturvalisust ning keelata Pegasuse-tüüpi nuhkvara kasutamine;
  • takistada välisosalejaid palkamast endisi tipp-poliitikuid.

Raport võeti vastu 552 poolthäälega. Vastu hääletas 81, erapooletuid oli 60. Erikomisjoni üksikasjalikumaid soovitusi saab lugeda siin.

Tsitaat

Raportöör Sandra Kalniete (EPP, Läti): "Ajal, kui Ukrainas käib sõda, peavad veebiplatvormid ja tehnoloogiaettevõtted võtma selge seisukoha ja peatama selliste kontode tegevuse, mis eitavad, ülistavad või õigustavad agressiooni, sõjakuritegusid ja inimsusevastaseid kuritegusid. Pikemas perspektiivis on vaja, et Euroopa Komisjon töötaks välja selge strateegia ja siduvad ELi reeglid veebiplatvormide vastutuse ja läbipaistvuse kohta. Vastupanuvõime on meie kaitsekilp – seetõttu peaksime palju investeerima sõltumatu kvaliteetmeedia toetamisse, sealhulgas ELi naabruses.“

Erikomisjoni esimees Raphaël Glucksmann (S&D, Prantsusmaa): "Uskudes müüti ajaloo lõpust ja olles veendunud, et neil pole enam vaenlasi, on Euroopa eliit kahekümne aasta jooksul üles näidanud mõistatuslikku naiivsust ja kuritahtlikku kergemeelsust. Meie komisjon moodustati, et see loidus lõpeks. Me oleme töötanud selle nimel, et Euroopa ärkaks ja meie demokraatiad õpiksid ennast kaitsma.“

Taust

Välissekkumise ja väärinfo erikomisjon (INGE) loodi 2020. aasta juunis. Erikomisjon korraldas poolteise aasta pikkuse mandaadi jooksul umbes 50 kuulamist ning kohtus ligikaudu 130 eksperdiga. INGE tegevus lõpeb 23. märtsil.

Lisateave
 
 Vastuvõetud tekst (xx.03.2022)
 Arutelu videosalvestis (08.03.2022)
 Nimeline hääletustulemus (xx.03.2022)
 Pressikonverentsi videosalvestis (08.03.2022)
 Menetlustoimik
 Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: Välissekkumine ELi demokraatiasse
 Fotod, videod ja helimaterjalid
 Eurooplased, sealhulgas poliitikud, ei ole sageli teadlikud väärinfoga kaasnevatest ohtudest. © DIGITALSHAPE / AdobeStock
 
Kadi HERKÜL
Pressinõunik
(+372) 630 69 42
(+372) 511 75 10
kadi.herkuel@europarl.europa.eu