skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
14/03/2022

Nädal Euroopa Parlamendis 14.–18. märts 2022

Sel nädalal parlamendis: Venemaa sissetung Ukrainasse. Venemaa sissetung ja veebipropaganda. Sooline palgalõhe. Sooline tasakaal. ELi majanduspoliitika koordineerimine. Krüptorahad. Gaas ja tuumaenergia ning roheüleminek. Täiskogu ettevalmistused.  

Venemaa sissetung Ukrainasse. Neljapäeval annab Ukraina kaitseminister Oleksii Reznikov väliskomisjoni, julgeoleku ja kaitse allkomisjoni ning ELi-Ukraina delegatsiooni liikmetele ülevaate Ukraina sõja viimastest arengutest. Esmaspäevast neljapäevani arutavad erinevad parlamendikomisjonid Venemaa sissetungi mõju Atlandi-ülesele koostööle, transpordile, kalandusele, kultuurile, välissekkumisele, laste- ja inimõigustele.

Venemaa sissetung ja veebipropaganda. Kolmapäeval arutab siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon siseturu voliniku Bretoniga võitlust veebipropaganda vastu ning digiteenuste õigusakti (DSA) rolli.

Sooline palgalõhe. Neljapäeval hääletavad tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon seaduseelnõud, mille eesmärk on tagada palkade läbipaistvus. Palkade läbipaistmatus on üks peamisi takistusi soolise palgalõhe kaotamisel.

Sooline tasakaal. Kolmapäeval hääletavad naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon ning õiguskomisjon parlamendi läbirääkimispositsiooni õigusakti osas, mis nõuab, et naiste osakaal börsil noteeritud äriühingute juhtorganites oleks vähemalt 40%.

ELi majanduspoliitika koordineerimine. Teisipäeval ja kolmapäeval kohtuvad Euroopa Parlamendi, ELi liikmesriikide, kandidaatriikide ja vaatlejariikide parlamendiliikmed, et arutada majandus-, eelarve-, tööhõive- ja sotsiaalküsimusi. Konverents keskendub COVID-19 mõjule ning riiklike taastekavade rakendamisele, stabiilsuse ja kasvu pakti reformile ning ELi uutele omavahenditele. Konverentsil peab kõne Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola. Kolmapäeval kell 15.30 (Eesti aeg) toimub taasterahastu veebiseminar ajakirjanikele.

Krüptorahad. Esmaspäeval hääletab majandus- ja rahanduskomisjon krüptorahade kasutamist reguleerivat seaduseelnõud, mis hõlmab krüptovarasid väljaspool ELi, innovatsiooni toetamist, riskide leevendamist ning krüptorahadest tuleneva ökoloogilise jalajälje vähendamist.

Gaas ja tuumaenergia ning roheüleminek. Teisipäeval arutavad keskkonna- ning majandus- ja rahanduskomisjonid Euroopa Komisjoni ettepanekut lülitada gaasi- ja tuumasektorid nn taksonoomiasse ehk keskkonnasäästlike investeeringute hulka. Parlamendil on ettepaneku vetostamiseks aega neli kuud.

Täiskogu ettevalmistused. Fraktsioonid valmistuvad 23.– 24. märtsini toimuvaks täiskogu istungiks, kus arutatakse Euroopa Ülemkogu Versailles’ kohtumise tulemusi ning eelseisva ELi tippkohtumise prioriteete. Arutlusele tulevad ka taskukohasem ja säästvam energia, toiduga kindlustatus ELis ning väljaspool liitu, samuti tasuta rändlusteenuste pikendamine ja Moldovale 150 miljoni euro suuruse finantsabi andmine.

 

 

 

Kadi HERKÜL

Euroopa Parlamendi büroo pressinõunik

 

(+372) 630 69 42

 

(+372) 511 75 10

 

kadi.herkuel@europarl.europa.eu