skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
16/03/2022

Euroopa tuleviku konverents: täiskogu arutas kodanike ettepanekuid

Euroopa tuleviku konverents: täiskogu arutas kodanike ettepanekuid

11. ja 12. märtsil toimunud Euroopa tuleviku konverentsi täiskogul tehti kokkuvõte Euroopa kodanike paneelarutelude 88 soovitusest, mis hõlmasid teemasid „EL maailmas / ränne“ ning „Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad / noored, sport, kultuur ja haridus / digiüleminek.“ Samuti käsitleti riigisiseste paneelarutelude soovitusi. Sel nädalavahetusel toimunud arutelude oluline teema oli ka Putini sissetung Ukrainasse ja ELi vastus sellele.

Ukraina sõjapõgenike esindajad, Ukraina Ülemraada liikmed ning ühenduse PromoUkraina esindajad võtsid sõna ja jagasid oma seisukohti paneelarutelul „EL maailmas“. Osalesid ka Lääne-Balkani riikide esindajad. Nende kõnesid saab uuesti vaadata siin.

Väljavõtted on kättesaadavad veebisaidil EbS. Kõik töörühmade ja täiskogu arutelude video- ja salvestised ning fotod on kättesaadavad Euroopa Parlamendi multimeediakeskuses.

Konverentsi juhatuse kaaseesistujad:

Guy Verhofstadt (Euroopa Parlament): „Dramaatilised sündmused Ukrainas on šokeerinud kogu Euroopa Liitu ja jätnud selge jälje ka täiskogu aruteludesse. See peab kajastuma ka konverentsi järeldustes. On selge, et tulevik on väga erinev sellest, mida me vaid mõni nädal tagasi ette kujutasime. Et tuleviku ja uue maailmakorraga toime tulla, peab Euroopa muutuma.“

Clément Beaune (Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik Prantsusmaa): „Meieni on jõudnud kõik Euroopa kodanike esitatud soovitused. Konverentsi täiskogul tuleb need muuta konkreetseteks ettepanekuteks. Arvestades praeguseid dramaatilisi sündmusi, on meie liidu reformimine ja tugevdamine hädavajalik.“

Dubravka Šuica (Euroopa Komisjoni asepresident): „Samal ajal kui meie töötame selle nimel, et jõuda oma kodanikele lähemale, on Putin alustanud sõjategevust Ukraina kodanike vastu, kes on selgelt väljendanud oma Euroopa- püüdlusi. See on rünnak ELi väärtuste ja eluviisi vastu. Olla eurooplane tähendab olla osaline ainulaadses projektis, kus igaüks saab realiseerida oma potentsiaali ja kasutada oma õigusi. Praeguses kohutavas olukorras on konverents aga olulisem ja vajalikum kui kunagi varem.“

Järgmised sammud

Konverentsi täiskogu 25.–26. märtsi istungil arutatakse ettepanekuid, mis põhinevad nii riigisiseste kui ka Euroopa kodanike paneelarutelude soovitustel, mitmekeelse digiplatvormi kaudu laekunud tagasisidel, aga ka konverentsi täiskogu ja töörühmade temaatilistel aruteludel.

Taust

Paneelarutelu „EL maailmas / ränne“ soovitused võeti vastu veebruaris Maastrichtis (Madalmaad) toimunud kohtumisel ja need on kättesaadavad siin. Paneelarutelu „Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad / noored, sport, kultuur ja haridus / digiüleminek“ soovitused vormistati lõplikult veebruaris Dublinis (Iirimaa) ja need leiab siit. Igas Euroopa kodanike paneelarutelus osales nii kohapeal kui ka veebi vahendusel 200 erinevas vanuses ja eri taustaga eurooplast kõigist liikmesriikidest. Arutati soovitusi Euroopa ees seisvate probleemide lahendamiseks.

Konverentsi täiskogu koosneb Euroopa Parlamendi, nõukogu, Euroopa Komisjoni, liikmesriikide parlamentide ja kodanike esindajatest. Esindatud on ka Regioonide Komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, sotsiaalpartnerid ning kodanikuühiskond. Täiskogu esitab konsensuse alusel oma ettepanekud juhatusele, kes omakorda koostab koostöös täiskoguga konverentsi lõppjäreldused.

Lisateave
 
 Euroopa tuleviku konverentsi toimimine
 Euroopa tuleviku konverentsi ajajoon
 
Κυριάκος ΚΛΩΣΙΔΗΣ
Press Officer
(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu