skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
28/03/2022

Nädal Euroopa Parlamendis 28. märts – 1. aprill 2022

Selle nädala teemad: Venemaa agressioon. Sõda Ukrainas ja Moldova. Ukraina naispagulased. Ukraina sõda ja väärinfo. Euroopa Parlamendi valimiste reeglid. Filmiauhinna LUX publikunädal. Täiskogu ettevalmistused. Roberta Metsola veebikohtumine Jüri Ratasega.

Venemaa agressioon. Esmaspäeval annab ELi välispoliitika juht Josep Borrell väliskomisjonile ja selle allkomisjonidele ülevaate Euroopa Komisjoni 2022. aasta tööplaanist. Arutusele tulevad ka sõja mõju Euroopa julgeolekule ning ELi vastus Venemaa sissetungile Ukrainasse.

Esmaspäeval arutab julgeoleku ja kaitse allkomisjon Euroopa välisteenistuse asepeasekretäri Charles Friesiga ka nn strateegilist kompassi ehk ELi julgeoleku- ja kaitsepoliitika kava aastani 2030.

Sõda Ukrainas ja Moldova. Neljapäevast laupäevani viibib väliskomisjoni ning julgeoleku- ja kaitse allkomisjoni delegatsioon Moldovas, et hinnata sealset julgeolekuolukorda pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse ning sellele järgnenud põgenike sissevoolu. Kavas on ka kohtumised riigiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide esindajatega.

Ukraina naispagulased. Teisipäeval arutavad naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni liikmed siseasjade voliniku Ylva Johanssoniga Ukraina naispagulaste olukorda. Päevakorras on ka ELi tugi pagulastele ning soolise vägivalla ja seksuaalse ärakasutamise vältimine.

Ukraina sõda ja väärinfo. Neljapäeval toimub veebiseminar „Sõda Ukrainas: väärinfo vs reaalsus“. Seminaril osalevad parlamendiliikmed ning eksperdid.

Euroopa Parlamendi valimiste reeglid. Esmaspäeval võtab põhiseaduskomisjon vastu ettepanekud, mille eesmärk on tugevdada ELi valimiste Euroopa mõõdet. Ettepanekud hõlmavad nt üleeuroopalist valimisringkonda, Euroopa valimisameti loomist, valimisnimekirjade soolist tasakaalu, valimisjaoskondadele juurdepääsu tagamist puuetega inimestele ning ühtse valimispäeva sisseviimist.

Filmiauhinna LUX publikunädal. Sel nädalal toimuvad kogu ELis 2022. aasta LUX publikuauhinnale kandideerivate filmide linastused ning virtuaalkohtumised filmitegijatega. Auhinna võitja selgub Euroopa Parlamendi liikmete häälte ja publikuhääletuse koondtulemuse põhjal. Tänavu on võistlustules filmid „Põgenemine“, „Suur vabadus“ ja „Quo Vadis, Aida?“.

Publikunädala raames linastub 29. märtsil Tartu Elektriteatris „Quo Vadis, Aida“ ning 31. märtsil Tallinna kinos Artis „Suur vabadus“. Seansid on tasuta.

Täiskogu ettevalmistused. Fraktsioonid valmistuvad 4.–7. aprillil toimuvaks täiskogu istungiks, kus arutatakse ELi vastust Venemaa sissetungile Ukrainasse, 24.–25. märtsil toimunud Euroopa Ülemkogu järeldusi ning ELi ja Hiina tippkohtumise tulemusi. Arutlusele tulevad ka energeetikaprojektide rahastamise ajakohastatud eeskirjad, õigusriigi olukord Poolas ja Ungaris, tarbijate „õigus parandamisele“, samuti naiste olukord Afganistanis.

Presidendi päevik. Neljapäeval kohtub Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola veebi teel Riigikogu esimehe Jüri Ratasega.

Nädala detailse kava leiate siit.

 

Kadi HERKÜL

Euroopa Parlamendi büroo pressinõunik

 

(+372) 630 69 42

 

(+372) 511 75 10

 

kadi.herkuel@europarl.europa.eu