skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
28/03/2022

Euroopa tuleviku konverents: täiskogu tegi esimesed kokkuvõtted

Nädalavahetusel kogunes Euroopa tuleviku konverentsi täiskogu, et arutada esialgseid eelnõusid.

25.-26. märtsil Strasbourgis Euroopa Parlamendis toimunud aruteludel alustasid täiskogu ja üheksa töörühma Euroopa tuleviku konverentsi lõplike ettepanekute sõnastamist.

Arutelul osalesid kodanikud, Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide liikmed, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajad, sotsiaalpartnerid, kodanikuühiskonna ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste liikmed. Eelnõud tuginesid Euroopa kodanike paneelide ja riiklike paneelide soovitustel, mitmekeelse digiplatvormi kaudu kogutud ideedel ning täiskogu ja töörühmade aruteludel.

Tutvustades Euroopa Parlamendi töörühmade tegevust rõhutasid saadikud, et ka kõige ambitsioonikamaid kodanike ettepanekuid tuleb võtta tõsiselt ning kutsusid üles tugevdama Euroopa mõõdet sellistes valdkondades nagu tervishoid, välispoliitika, noored, haridus ja kultuur. Parlamendiliikmed rõhutasid, et Euroopa peab olema ambitsioonikam ja saavutama juhtpositsiooni digivaldkonnas, samuti toetama oma VKEsid.

Enamik saadikuid tõdes, et vaid tugev Euroopa Liit suudab toime tulla Ukraina sõjaga. Mitmed kõnelejad nimetasid Venemaa sissetungi pöördepunktiks Euroopa ajaloos ning rõhutasid, et EL peab olema paremini valmis tulevasteks kriisideks.

Töörühmade koosolekute videosalvestised leiate Euroopa Parlamendi multimeediakeskusest.

Täiskogu arutelusid saab järele vaadata:

Järgmised sammud

Järgmine täiskogu istung toimub 8.–9. aprillini Strasbourgis ning seal esitavad töörühmad oma koondettepanekud. Aprilli lõpus peaks täiskogu esitama juhatusele lõplikud ettepanekud. Euroopa tuleviku konverentsi lõpparuanne esitatakse ELi institutsioonide presidentidele 9. mail Strasbourgis.

 
Kyriakos KLOSIDIS
Press Officer
(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
 
Hana RAISSI
Press officer
(+32) 2 28 41587 (BXL)
(+32) 484 27 87 54
hana.raissi@europarl.europa.eu
 
Sanne DE RYCK
Press Officer
(+32) 2 28 42531 (BXL)
(+33) 3 881 64917 (STR)
(+32) 498 98 34 51
sanne.deryck@europarl.europa.eu