skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
14/09/2022

Arutelu olukorrast Euroopa Liidus: Ukraina, energia, kliimamuutused, majandus

Ursula von der Leyen pidas parlamendis iga-aastase kõne olukorrast Euroopa Liidus ning vastas küsimustele komisjoni senise tegevuse ja tulevikuplaanide kohta.

Arutelu avas Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola. President tervitas oma avasõnades Strasbourgi istungile saabunud Olena Zelenskat ning rõhutas, et selleaastane arutelu toimub iseseisvat Ukrainat tabanud ebaseadusliku ja õigustamatu sissetungi, aga ka suure inflatsiooni, energia- ja elektrihindade tõusu, kliimakatastroofi, toidujulgeoleku kriisi ja elukalliduse tõusu foonil.

Ka Ursula von der Leyen alustas oma kõnet Ukraina sõja teemaga ja väljendas veendumust, et Putin kaotab ja Euroopa võidab. Ta kinnitas, et venevastaseid sanktsioone ei lõdvendata, ning kuulutas välja 100 miljoni euro suuruse abipaketi Ukraina purustatud koolide ülesehitamiseks, ELi rändlustasude süsteemi laiendamiseks Ukrainale ja Ukraina liitmiseks ühtse turuga.

Kiiresti tõusnud energiahindade osas lubas von der Leyen, et komisjon töötab välja ettepanekud, kuidas liikmesriigid saaksid oma elektritarbimist vähendada. Samuti lubas komisjon piirata odavat elektrit tootvate ettevõtete liigtulu, mis tagaks Euroopa Liidule kodanike toetamiseks 140 miljardit lisaeurot. Ursula von der Leyen kuulutas välja ka elektrituru reformi ning süüdistas praeguses energiakriisis ja hinnatõusus ainuisikuliselt Venemaa presidenti.

Komisjoni president kinnitas ka, et Euroopa tuleviku konverentsi raames toimunud kodanike paneelarutelude formaati kasutatakse ka edaspidi ning Euroopa Tuleviku Konvent saab tegelikkuseks.

Lisaks puudutas Ursula von der Leyen välissekkumise teemat ja demokraatia kaitsmist ning rääkis tihedama koostöö vajalikkusest selliste riikidega nagu Tšiili, Mehhiko, Uus-Meremaa, Austraalia ja India. Ta lubas, et komisjon alustab tööd uue rahastamisvahendi European Sovereignty Fund loomiseks, samuti koostatakse kriitilise tähtsusega toorainete õigusakt, luuakse Euroopa vesinikupank ja töötatakse välja VKEdele suunatud toetuspakett.

Kõnet saab vaadata siin (1. osa2. osa3. osa4. osa).

Fraktsioonijuhtide seisukohad

Manfred Weber (EPP, Saksamaa) ärgitas liikmesriike olema talvel solidaarsed. „Me teeme Putinile ära ja toome elektrihinnad inimeste jaoks alla tagasi!“ lubas ta. Weber taunis siiski parlamendi kõrvalejätmist energiat puudutavatest ettepanekutest ja nõukogu vähest initsiatiivikust. Samuti soovitas ta uute õigusaktidega piiri pidada, et mitte tekitada põllumeestele ja VKEdele lisakoormust. Lõpetuseks märkis Weber, et praegu isegi ei püüta ELi tegevust kaitseküsimustes koordineerida, ning soovis, et komisjon esitaks enne detsembrit Euroopa kaitsealase tegevuskava.

Iratxe García (S&D, Hispaania) nentis, et EL peab kindlalt toetama Ukraina vabadust ja puutumatust, kuid lisaks võitude tähistamisele tuleb toetada ka sõja sotsiaalsete ja majanduslike tagajärgede tõttu kannatanuid. „Vastasel juhul võidavad vaid populistid,“ hoiatas ta. García toetas ühtlasi energiakriisi puudutavaid ettepanekuid, eriti energiaettevõtete lisakasumi ümberjagamist, kuna „ei ole mõeldav, et mõned ettevõtjad rikastuvad kannatavate perede arvelt“.

Stéphane Séjourné (Renew, Prantsusmaa) tõdes, et Ukraina võitlus on võitlus Euroopa väärtuste eest. „See on meie võitlus. Võitlus õigusriigi põhimõtete eest ja tugevama õiguse vastu. Euroopa Liit suudab kiiresti ja tõhusalt reageerida ning kaitsta oma kodanikke sõja tagajärgede eest.“ Séjourné väljendas toetust energiahindade alandamise meetmetele ja kutsus üles vähendama liidu sõltuvust kolmandatest riikidest, puudutagu see toitu, toorainet, tervishoidu, digitaristut või kaitseinfrastruktuuri. Euroopa poliitika tuleb viia kooskõlla strateegilise autonoomia eesmärgiga.

„Me peame jätkama Ukraina toetamist ja jõupingutusi suurendama,“ rõhutas Ska Keller (Verts/ ALE, Saksamaa). Ent suurenema peab ka solidaarsus ELi sees. „Lõppkokkuvõttes on ainus viis sellest kriisist väljumiseks kasutada vähem energiat ja rohkem taastuvenergiat.“ Lisaks kutsus Ska Keller komisjoni üles tagama, et Poolale ja Ungarile ei tehtaks mingeid väljamakseid, kui nad ei naase õigusriigi teele.

Marco Zanni (ID, Itaalia) leidis, et kavandatavad meetmed „ei ole kaugeltki piisavad, et pakkuda konkreetset abi neile, kes täna kannatavad, ent gaasi hinna ülempiir – ainuke meede, mis kuidagi kodanikke ja ettevõtjaid aitaks (...) – on endiselt arutelu staadiumis.“ Marco Zanni kutsus komisjoni üles arvestama sellega, et „maailm on alates 2019. aastast muutunud” ning mõned poliitikasuunad ei ole enam elujõulised, sest need pole aidanud kaitsta kliimat ega toetanud tööstuslikku ja sotsiaalmajanduslikku üleminekut.

Raffaele Fitto (ECR, Itaalia) rõhutas, et väga oluline on tugevdada Atlandi-ülest koostööd ja tagada sanktsioonide rakendamine, sest need on ainsad tulemuslikud vahendid. Lisaks tõdes Fitto, et perede ja ettevõtete toetamiseks tuleb tagada tõeline ELi ühtsus. Me vajame selgeid otsuseid „gaasi hinna ülempiiri ning gaasi ja energia hinna lahtisidumise osas.“

Manon Aubry (The Left, Prantsusmaa) rõhutas, et kodanikud ei jaksa enam arveid maksta, palgakasv on väike, samal ajal kui inflatsioon kergitab hindu ja energiakulud on meeletud. Samas võtavad miljardärid rekordilisi dividende ja kasutavad eralennukeid. Manon Aubry tervitas energiaettevõtete ülikasumite maksustamise kava ning meenutas, et just tema poliitiline fraktsioon on aastaid olnud ainus, kes on nõudnud sellise maksu sisseseadmist.

Arutelu saab täies pikkuses vaadata siin.

Lisateave
 
 Täiskogu arutelu videosalvestis (14.09.2022)
 Euroopa Komisjoni veebileht
 Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse ülevaade Euroopa Komisjoni prioriteetidest
 Fotod, videod ja helimaterjalid
 Euroopa Komisjoni president von der Leyen ja Euroopa Parlamendi liikmed arutasid Strasbourgis Euroopa Liidu olukorda. © Euroopa Liit 2022
 
Andreas KLEINER
Press Officer / Editorial Coordinator
(+32) 2 28 32266 (BXL)
(+33) 3 881 72336 (STR)
(+32) 498 98 33 22
andreas.kleiner@europarl.europa.eu
 
Federico DE GIROLAMO
Press Officer / Editorial Coordinator
(+32) 2 28 31389 (BXL)
(+33) 3 881 72850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
federico.degirolamo@europarl.europa.eu
 
Estefanía NARRILLOS
Press Officer
(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu