skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
08/12/2017

EP täiskogu uudiskiri, 11.- 14. detsember 2017, Strasbourg

Päevakorras on: Venezuela demokraatlikule opositsioonile antakse üle 2017. aasta Sahharovi auhind; Ülemkogueelsel arutelul on tähelepanu keskmes Brexit; parlament hääletab Panama paberite lekke järel loodud uurimiskomisjoni soovitusi; parlamendiliikmed täiendavad ELi investeerimiskava lisavahenditega; kebabites fosfaatide kasutamist lubava otsuse võimalik vetostamine; ELi põllumajanduspoliitika kujundamine põllumeeste- ja tarbijasõbralikumaks.

(C) European Union 2011 PE-EP

Kolmapäeval antakse Venezuela demokraatlikule opositsioonile üle 2017. aasta Sahharovi auhind

Kolmapäeval kell 12.00 toimuval tseremoonial antakse Venezuela demokraatlikule  opositsioonile üle 2017. aasta Sahharovi auhind.

Täpsemalt on võitjateks Venezuela Rahvuskogu ning inimõigusorganisatsiooni Foro Penal Venezolano esitatud poliitvangid, nende hulgas Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos ja Andrea González. Auhinna annab kolmapäeval kell 12.00 algaval tseremoonial üle EP president Antonio Tajani.

Pressikonverents, millel osalevad Venezuela Rahvuskogu esimees Julio Borges, Caracase linnapea Antonio Ledezma ning EP president Tajani, toimub kohe pärast tseremooniat kell 12.30.

Teised kandidaadid olid Guatemala inimõigusaktivist Aura Lolita Chavez Ixcaquic ja Rootsi-Eritrea kirjanik Dawit Isaak. Lolita Chavez osaleb samuti tseremoonial, kuid Eritreas vahi all viibivat Dawit Isaaki esindab kolmapäeval tema tütar.

Otseülekannet tseremooniast saab vaadata EP Live ja EbS+ vahendusel.

Esmaspäeval kell 19.30–21.00 toimub arutelu auhinna võitjate ning EP välis- ja arengukomisjoni ja inimõiguste allkomisjoni liikmetega, mida saab jälgida SIIN.

#SakharovPrize

 

Viidad:

EP Live

EbS+ (13.12.2017)

AFET/DEVE/DROI komisjonide kohtumine Sahharovi auhinna võitjatega (11.12.2017 kell 19.30)

Pressikonverents EP presidendi Antonio Tajani ja Sahharovi auhinna võitjatega (13.12.2017 kell 12.30)

Artiklid: Sahharovi auhind 2017

AV-materjal

Sahharovi auhinna veebileht

 

Ülemkogueelsel arutelul on tähelepanu keskmes Brexit

Parlamendiliikmed arutavad kolmapäeval Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansi ja ELi Brexiti läbirääkija Michel Barnier’ga kaitse-, sotsiaal- haridus- ja rändeküsimusi ning Brexiti läbirääkimisi.

Arutelul keskendutakse suure tõenäosusega sellele, kas Euroopa Komisjon ja Ühendkuningriik on saavutanud Brexiti läbirääkimistel kodanike õiguste, Põhja-Iirimaa ja Iirimaa piiriküsimuse ning Ühendkuningriigi finantskohustuste vallas edusamme, mis võimaldaksid alustada läbirääkimisi ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete üle.

Lõplik otsus selle kohta, kas läbirääkimistel on saavutatud „piisavaid edusamme“ või mitte, tehakse 27 liikmesriigi riigi- ja valitsusjuhtide poolt eeldatavasti 15. detsembril.

Ühendkuningriigi EList väljaastumist puudutav kokkulepe, mis tuleks saavutada 2019. aasta märtsi lõpuks, vajab Euroopa Parlamendi heakskiitu.

 

arutelu: kolmapäeval, 13. detsembril

menetlus: ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused

#Brexit

 

Viidad:

Euroopa Ülemkogu kohtumise päevakorra projekt

Euroopa Ülemkogu EL27 kohtumise päevakorra projekt

AV-materjal: Euroopa Ülemkogu

AV-materjal: Brexit

 

Parlament hääletab Panama paberite lekke järel loodud uurimiskomisjoni soovitusi

 

Kolmapäeval hääletusele tulevas resolutsioonis nõuavad parlamendiliikmed finantsvahendajate paremat reguleerimist, rikkumistest teatajate paremat kaitset ja maksuparadiiside ühtset definitsiooni.

Need on vaid osa EP rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise uurimise komisjoni (PANA) reformiettepanekutest.

Enne hääletust arutavad parlamendiliikmed Panama paberite lekke järel loodud komisjoni uurimise tulemusi.

Pärast hääletust edastatakse uurimiskomisjoni raport ja soovitused Euroopa Komisjonile ja ELi Nõukogule.

 

arutelu: teisipäeval, 12. detsembril

hääletus: kolmapäeval, 13. detsembril

menetlus: resolutsioon

pressikonverents: 13. detsembril kell 14.30

#PANA #taxevasion

 

Viidad:

Raportöör Jeppe Kofod (DK, S&D)

Raportöör Petr Jezek (CZ, ALDE)

Menetlusdokumendid

PANA komisjoni veebileht

Pressiteade hääletuse kohta PANA komisjonis (18.10.2017)

 

Parlamendiliikmed täiendavad ELi investeerimiskava lisavahenditega

Teisipäeval hääletusele tuleva ettepaneku kohaselt pikendatakse Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tegevust 2020. aastani ning fondi täiendatakse lisavahenditega, et rahastada rohkemal arvul projekte, mis annaksid ELi liikmesriikidele suuremat majanduslikku ja sotsiaalset kasu.

EFSI eesmärgiks on mobiliseerida 500 miljardit eurot, et aidata kaasa majanduse taastumisele ja rahastada kõrgema riskiprofiiliga innovaatilisi projekte, mis vastasel juhul toetust ei leiaks. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja ELi Nõukogu kokkuleppele peaksid investeeringud edendama tööhõivet, sh majanduslikult nõrgemates ELi piirkondades, ja noorte tööturule kaasamist.

Taust

Euroopa Investeerimispanga hallatav Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond loodi 2015. aastal kolmeks aastaks, et mobiliseerida 315 miljardit eurot investeeringuid. Euroopa Komisjon tegi 2016. aasta septembris ettepaneku pikendada fondi tegevust detsembrini 2020, et investeerida selle abil ELi majandusse 500 miljardit eurot. EFSI investeeringute tulemused riikide kaupa leiab SIIT.

 

arutelu: teisipäeval, 12. detsembril

hääletus: teisipäeval, 12. detsembril

menetlus: kaasotsustamismenetlus, esimese lugemise kokkulepe

#EFSI

Viidad:

Pressiteade Euroopa Parlamendi ja ELi Nõukogu läbirääkijate vahel saavutatud kokkuleppe kohta (13.09.2017)

Menetlusdokumendid

Raportöör José Manuel Fernandes (EPP, PT)

Raportöör Udo Bullmann (S&D, DE)

Ülevaade EFSI rakendamisest (EPRS)

Investeerimiskava tulemused riikide kaupa (Euroopa Komisjon)

 

Kebabites fosfaatide kasutamist lubava otsuse võimalik vetostamine ohutusuuringu tulemuste avaldamiseni

Parlament peab otsustama, kas vetostada Euroopa Komisjoni ettepanek lubada kebabites fosfaatide kasutamist või mitte.

Parlamendiliikmed, kes muretsevad fosfaatide mõju pärast rahvatervisele, hääletavad teisipäeval Euroopa Komisjoni ettepanekut, mis lubaks kasutada kebabites fosforhapet ning di-, tri- ja polüfosfaate (E 338–452).

EP keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuskomisjoni liikmed soovitasid nende lisaainete kasutamise blokeerida vähemalt kuni Euroopa toiduohutusameti uuringu tulemuste avaldamiseni. Kui parlament toetab EP toiduohutuskomisjoni seisukohta absoluutse häälteenamusega (376 häält), blokeeritakse Euroopa Komisjoni ettepanek.

ELi eeskirjad ei luba fosfaatide kasutamist lihatoodete valmistamisel, v.a eraldi nimekirja kantud erandjuhtudel. Erandi tegemisel arvestatakse kolme tingimusega: eksisteerib tehnoloogiline vajadus, puudub oht tervisele ning tarbijaid ei eksitata. Euroopa Komisjoni ettepanekuga lisataks „vertikaalsed külmutatud liha vardad“ lubatud erandite nimekirja.

Taust

Parlamendiliikmed viitavad 2012. aasta teadusuuringule, mis näitas võimalikku  seost fosfaatide kasutamise ja suurenenud veresoonkonnahaiguste riski vahel. Euroopa toiduohutusameti uuringu kohaselt ei saa sellist riski fosfaatlisaainetega seostada. Veel üks 2013. aasta teadusuuring viitab aga seosele kõrge fosfaadisisaldusega dieetide ja suurenenud suremuse vahel Ameerika Ühendriikides.

 

hääletus: teisipäeval, 12. detsembril

menetlus: resolutsioon

#kebab #phosphate

 

Viidad:

Resolutsiooni ettepanek

Pressiteade hääletuse kohta EP toiduohutuskomisjonis (28.11.2017)

Raportöör Christel Schaldemose (S&D, DK)

Raportöör Bart Staes (Greens/EFA, BE)

Euroopa Komisjoni määrus toidu lisaainete kohta

AV-materjal


ELi põllumajanduspoliitika kujundamine põllumeeste- ja tarbijasõbralikumaks

 

Teisipäeval hääletavad parlamendiliikmed ELi põllumajanduspoliitika reformiettepanekuid, et parandada põllumeeste positsiooni läbirääkimistel jaemüügikettidega ja kindlustada nende olukord võimalike kriiside puhuks.

Ühise põllumajanduspoliitika reform jõustub 2018. aastal ja see peaks tugevdama põllumeeste positsiooni, võimaldades nende organisatsioonidel planeerida tootmist ja pidada oma liikmete nimel tarnelepingute üle läbirääkimisi ilma seejuures ELi konkurentsieeskirju rikkumata.

Põllumehed saavad reformi jõustumise korral paremad vahendid enda kaitsmiseks turukõikumiste ning halbade ilmastikuolude, taimekahjurite ja loomaviirustega seotud riskide eest. Euroopa Komisjonile antakse samuti suuremad volitused, et reageerida kriisidele erakorraliste toetusmeetmete abil kiiremini.

Liikmesriigid saavad suuremad võimalused aktiivse põllumajandustootja ehk ELi põllumajandustoetusi taotleda võiva isiku defineerimisel. Samuti võivad riigid suurendada noortele põllumeestele antavaid lisatoetusi.

Taust

Parlamendiliikmed ja ELi ministrid jõudsid ELi põllumajanduspoliitika reformimises kokkuleppele 12. oktoobril. Kui parlament uued ühise põllumajanduspoliitika reeglid heaks kiidab, jõustuvad need 1. jaanuaril 2018.

arutelu: esmaspäeval, 11. detsembril

hääletus: teisipäeval, 12. detsembril

menetlus: kaasotsustamismenetlus, esimese lugemise kokkulepe

#Omnibus #CAPreform #CAP  

 

Viidad:

Resolutsiooni ettepanek

Pressiteade hääletuse kohta EP põllumajanduskomisjonis (22.11.2017)

Raportöör Albert Dess (EPP, DE)

Menetlusdokumendid

AV-materjal                                    

 

Muud päevakorrapunktid

 • Veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise puhul kohaldatavad autoriõigused, hääletus teisipäeval
 • Laste seksuaalset kuritarvitamist ja ärakasutamist ning lasteporno vastast võitlust käsitleva direktiivi rakendamine, arutelu kolmapäeval, resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • ELi heitkogustega kauplemise süsteem: kehtivate piirangute kohaldamise jätkamine lennutegevuse ulatuse suhtes ja ettevalmistused üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval
 • Arutelud Iraani tuumakokkuleppe, rohingjade olukorra ja Afganistani teemal, teisipäeval
 • Arutelu USA presidendi Donald Trumpi otsuse üle tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana, teisipäeval
 • Pagulaste olukord Liibüas, arutelu teisipäeval
 • Aastaaruanne ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise kohta, arutelu teisipäeval, resolutsiooni hääletus kolmapäeval
 • Pagulaste usuvabaduse kaitsmine, arutelu teisipäeval, resolutsiooni hääletus kolmapäeval
 • Humanitaarabi andmise kiirendamine ELis, arutelu kolmapäeval
 • Schengeni ala laiendamine, arutelu kolmapäeval
 • Välispüügilaevastike jätkusuutlik majandamine, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval
 • Inimõiguste ja demokraatia resolutsioonid, arutelud ja hääletus neljapäeval
 • Euroopa vähese heitega liikuvuse strateegia, arutelu ja resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • Digitaalkaubanduse strateegia loomine, arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • ELi kodakondsuse 2017. aasta aruanne, arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • Petitsioonikomisjoni 2016. aasta arutelud, resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • Sotsiaalsamba rakendamine, arutelu kolmapäeval
 • Natsi- ja fašismisümbolite keelustamine ELis, arutelu kolmapäeval

 

Lisateave:

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis
Rävala pst 4, 10143 Tallinn
tel: 630 6969
eptallinn@europarl.europa.eu
www.europarl.ee
Facebook
Twitter