skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
04/07/2017

Saadikud kiitsid heaks täiendavad kaubandussoodustused Ukrainale

Teisipäeval andis parlament toetuse täiendavatele kaubandussoodustustele, et toetada Ukraina majandust.

Kokkulepe täiendavate soodustuste kohta saavutati ELi Nõukogu ja Euroopa Parlamendi läbirääkijate vahel käesoleva aasta juunis. Saadikud toetasid suurt osa uusi soodustusi, kuid vähendasid mõnede põllumajandustoodete puhul (sh tomatid, nisu, mais, oder) eksporditavate kaupade mahtu, mille osas täiendavaid soodustusi rakendatakse.

Tingimustesse, mis on vajalikud soodustuste rakendamiseks lisasid saadikud võitluse korruptsiooniga Ukrainas. Samuti on lisaks liikmesriikidele edaspidi ka tööstuse esindajatel võimalik nõuda aruannet võimalike meetmete kohta ELi tootjate kaitsmiseks.

“EL pakub õigeaegset toetust Ukrainale, samas pöörates tähelepanu ka enda põllumeestele. Andes toetuse uutele soodustustele tahame toetada käimasolevaid reforme, parandada VKEde olukorda ja toetada kaubavoogude suurenemist. Loodan, et sellest on nii majanduslikku kui ka poliitilist kasu Ukraina inimestele,” ütles raportöör Jaroslaw Walesa (EPP, PL).

ELi ja Ukraina vaheline põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna leping sätestab vastastikkuse turgude avamise toodetele ja teenustele. EL vähendab ja tühistab tollitariife lepingu kohaselt kiiremini kui Ukraina. Võttes arvesse majanduslikke raskusi ja reformipüüdlusi Ukrainas, pakub EL uue määrusega täiendavaid kaubandussoodustusi.  

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (2016/0308(COD)) (04.07.2017)

Videosalvestis arutelust (03.07.2017)

EbS+ (03.07.2017)

Pressiteade hääletuse kohta EP kaubanduskomisjonis (20.06.2017)

EPRS taustainfo kaubandusoodustuste kohta

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu