skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
15/06/2017

Veebiplatvormid: võitlus võltsuudistega, tõhusam isikuandmete kaitse, ausam konkurents

Veebiplatvormid aitavad laiendada tarbijate valikuvõimalusi, aga praegused seadused tuleb ajakohastada digitaalajastule vastavaks, ütlevad saadikud neljapäeval vastu võetud resolutsioonis.  

Selleks, et parandada tarbijakaitset ja isikuandmete kaitset ning kasutada ära veebiplatvormidega kaasnevad võimalused, soovitavad saadikud Euroopa Komisjonil:

  • uurida vigade ja kõrvalekallete võimalust algoritmide kasutamisel, et vältida diskrimineerimist, ebaausaid tavasid või eraelu puutumatuse rikkumist,
  • luua juhised veebiplatvormidele selle kohta kuidas täita nende vastutust ja kohustusi puudutavaid reegleid,
  • määratleda ja veelgi täpsustada teatamis- ja kõrvaldamismenetlusi illegaalse sisu ja toodete eemaldamiseks,
  • põhjalikult analüüsida praegust õigusraamistikku seoses võltsuudistega (”fake news”) ja kontrollida õigusliku sekkumise võimalust, et piirata võltsinfosisu levitamist ja levimist.

Saadikud leiavad, et veebiplatvormid peaksid: 

  • võitlema ebaseaduslike toodete ja sisu ning ebaausate kaubandustavade vastu (luues selged kasutustingimused, mehhanismid korduvrikkujate kindlakstegemiseks ja spetsiaalsed sisu modereerimise töörühmad),
  • pakkuma kasutajatele vahendeid võltsuudiste vaidlustamiseks nii, et teised kasutajad saaksid teada, et sisu on vaidlustatud,
  • teavitama kasutajaid kogutud andmete täpsest laadist ja kasutusviisist,
  • tagama anonüümsuse, kui isikuandmeid töötlevad kolmandad isikud.

Raportöör Henna Virkkunen (EPP, FI): “Peame toetama veebiplatvormide arengut Euroopas ja tugevdama nende võimekust konkureerida globaalsel tasandil. Edu saavutamiseks on vajalikud võrdsed võimalused, innovatsiooni ergutav keskkond, tulevikuga arvestav infrastruktuur ja kasutajate usaldus veebiplatvormide vastu.”

Raportöör Philippe Juvin (EPP, FR): “Selles resolutsioonis soovisime tegeleda peamiste küsimustega, mis on tekkinud seoses veebiplatvormimajandusega: selle täpne definitsioon, vastutuse ja maksude küsimused, ebaausad tavad ja vajadus kohandada seadused digitaalajastule vastavaks. EL peab välja arendama globaalse strateegia ja ambitsioonika visiooni. Meil peavad olema Euroopa tegijad, kes oleksid võimelised konkureerima Ameerika ja Aasia omadega.”

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (15.06.2017)

Videosalvestis arutelust (14.06.2017)

EbS+ (12.06.2017)

AV materjal

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu