skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
15/06/2017

Saadikud esitasid oma prioriteedid Euroopa Ülemkogu kohtumiseks

Saadikute prioriteetideks juunis toimuva Euroopa Ülemkogu kohtumise jaoks on rändeküsimused, Brexit ja kaitsepoliitika.

Saadikud kritiseerisid edusammude puudumist Dublini reeglite reformimisel, nimetades solidaarsuse puudumist “pettumust valmistavaks” ja ”häbiväärseks”. Paljud saadikud rõhutasid samuti vajadust tagada kontroll ELi välispiiridel ja märkisid sellega seoses tehtud edusamme.

Saadikud olid eriarvamustel koostöö teemal kolmandate riikidega nagu Liibüa. Osa saadikuid väljendas vastumeelt sellisele koostööle, osa soovis ELi-Liibüa kokkulepet, et peatada inimeste hukkumine Vahemerel.

Ootuspäraselt võtsid mitmed fraktsioonijuhid sõna ka Brexiti teemal seoses möödunud nädalal toimunud valimistega. Osa leidis, et nn karm Brexit ei ole nüüd enam valikuvariant, teised väljendasid pettumist seoses läbirääkimiste algamise venimisega.

Osa saadikuid võttis samuti sõna ELi kaitsealase koostöö teemal.

Videosalvestis arutelust