skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
19/05/2017

Geide tagakiusamine Tšetšeenias: saadikud soovivad kiiret uurimist

Tšetšeenia ametivõimud peavad lõpetama geide  tagakiusamise ja kiiremas korras tuleb läbi viia uurimine, ütlesid saadikud neljapäeval vastu võetud resolutsioonis.

Saadikud rõhutavad resolutsioonis, et:

  • gei meeste kinnipidamine ja piinamine Tšetšeenias peab lõppema,
  • Venemaa peab kiirelt läbi viima uurimise,
  • EL ja Euroopa Nõukogu peavad uurimises abistama.

Saadikud avaldavad resolutsioonis sügavat muret teadete kohta geide  kinnipidamise ja piinamise kohta Tšetšeenias ning mõistavad hukka Tšetšeenia valitsuse avaldused, milles eitatakse homoseksuaalide olemasolu riigis ja õhutatakse vägivalda LGBTI inimeste suhtes.

Saadikud kutsuvad ametivõime lõpetama tagakiusamiskampaania ja koheselt vabastama illegaalselt kinnipeetud isikud. Nad kutsuvad Tšetšeenia  ja Venemaa ametivõime järgima rahvusvahelisi kohustusi ja kinni pidama õigusriigi ja inimõiguste standarditest, tagades kõigi LGBTI-inimeste ohutuse.

Venemaal ja riigi  valitsusel on lõplik vastutus uurimise läbiviimise ja kuritegude toimepanijate vastutusele võtmise eest, ütlevad saadikud. Nad nõuavad  „sõltumatu, objektiivse ja põhjaliku” uurimise viivitamatult alustamist  ja paluvad Euroopa Komisjonil, liikmesriikidel ja Euroopa Nõukogul Venemaad uurimises abistada.

 

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (18.05.2017)

Videosalvestis arutelust (16.05.2017)

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu