skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
15/03/2017

Toidutarneahela kontrollide tõhustamine

Kolmapäeval võeti vastu määrus, millega tõhustatakse toiduohutuskontrolli kogu toidutarneahela ulatuses. Uute reeglite eesmärk on parandada tarbijate kaitset võimalike toidupettuste eest ja taastada tarbijate usaldus.

“Pärast hobuselihaskandaali on tarbijatel tõsiseid küsimusi liha tarneahela usaldusväärsuse osas. Euroopa Parlament tegi pingutusi, et neid muresid lahendada ja saavutada reeglid, mis lubavad ametiasutustel pettusega võidelda,” ütles raportöör Karin Kadenbach (S&D, AT).

“Olen uhke selle üle, et parlamendil õnnestus parandada jõustamist puudutavat peatükki, eriti mis puudutab trahve sihiliku reeglite rikkumise osas,” lisas ta.

Euroopa Parlamendi ja ELi Nõukogu läbirääkijate poolt kokkulepitud ja parlamendi täiskogu poolt heaks kiidetud määrusega tagatakse:

  • laiaulatuslik kohaldusala, et tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise ja taimekaitsevahendite eeskirjade järgmine
  • etteteatamiseta riskipõhised ametlikud kontrollid kõigis sektorites
  • tõhusam järelevalve pettuse ärahoidmiseks
  • imporditingimused kolmandatest riikidest tarnitavate loomade ja toodete jaoks
  • Euroopa Komisjoni kontrolltegevus ELi liikmesriikides ja kolmandates riikides.

 

Lisainfo

Hiljutised toidupettuse juhtumid nagu hobuselihaskandaal, on näidanud vajadust järelevalveametkondade tõhusama tegutsemise järele, et kaitsta tarbijaid ja ausaid tootjaid reeglite rikkumisest tulenevate riskide eest.

Uued reeglid järgivad riskipõhist lähenemist, lubades järelevalveametitel suunata oma vahendid kõige olulisemate probleemide lahendamisele.

Määrusega kehtestatakse nõuded ametlikeks kontrollideks kõigis toidutarneahela sektorites. Antud hetkel reguleeritakse toidutarneahela ametlikke kontrolle 16 erineva määruse ja direktiiviga.

Seadusandlik tavamenetlus, teise lugemise kokkulepe

 

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (2013/0140(COD)) (15.03.2017)

Videosalvestis arutelust (14.03.2017)

EbS+ (14.03.2017)

EPRS taustainfo

AV materjalid