skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
13/11/2017

EP täiskogu uudiskiri, 13.- 16. november 2017

Täiskogu päevakorras: Strasbourgis kuulutatakse välja filmiauhinna LUX võitja, kaubanduse kaitsemeetmete heakskiitmine ELi töökohtade ja tööstuse kaitseks, tarbijakaitse tõhustamine veebiostude puhul, liiklusohutus: kohustuslikud juhiabisüsteemid.  

Euroopa ParlamentEuroopa Parlamendi istungisaal Strasbourgis
Euroopa Parlament

Strasbourgis kuulutatakse välja filmiauhinna LUX võitja 

Parlamendi president Antonio Tajani kuulutab teisipäeval, 14. novembril täiskogu istungjärgul toimuval tseremoonial välja filmiauhinna LUX võitja. Sel aastal kandideerivad auhinnale „120 lööki minutis“ („120 battements par minute“, režissöör Robin Campillo, Prantsusmaa), „Saami veri“ („Sami Blood“, režissöör Amanda Kernell, Rootsi, Norra, Taani) ja „Vestern“ („Western“, režissöör Valeska Grisebach, Saksamaa, Bulgaaria, Austria).

Euroopa Parlament maksab kõigi kolme filmi subtiitrite tõlkimise eest 24 Euroopa Liidu ametlikku keelde. Võitjafilmi valivad välja parlamendiliikmed ja see kohandatakse sobivaks nägemis- ja kuulmispuudega inimestele. Lisaks toetab parlament laureaadi rahvusvahelist levitamist.

Pressikonverents kolme filmi loojatega toimub teisipäeval, 14. novembril kell 15.00.

tseremoonia: teisipäeval, 14. novembril kell 12.00

pressikonverents: teisipäeval, 14. novembril kell 15.00 (16.00 Eesti aja järgi)

#LuxPrize @LuxPrize

 

LINGID

Filmiauhinna LUX veebileht

„120 lööki minutis“, Robin Campillo (Prantsusmaa)

„Saami veri“, Amanda Kernell (Rootsi, Norra, Taani)

„Vestern“, Valeska Grisebach (Saksamaa, Bulgaaria, Austria)

 

Kaubanduse kaitsemeetmete heakskiitmine ELi töökohtade ja tööstuse kaitseks

Parlamendiliikmed hääletavad uusi reegleid, et võidelda kolmandatest riikidest dumpinguhinnaga imporditavate kaupade vastu.

Uute reeglite eesmärk on võidelda tugevalt majandusse sekkuvate kolmandate riikide ebaausate kaubandustavade vastu. Reeglite osas saavutati ELi Nõukogu ja Euroopa Parlamendi läbirääkijate vahel kokkulepe 3. oktoobril ja see vajab jõustumiseks parlamendi täiskogu heakskiitu.

ELi kaubandusreeglite kohaselt peavad ka väljaspool ELi asuvad kaubanduspartnerid ja tootjad kohaldama rahvusvahelisi töö- ja keskkonnastandardeid. Selle nõudmisega paistab EL silma kogu maailmas.

Parlamendiliikmed saavutasid läbirääkimistel seda, et ELi ettevõtted ei pea esitama lisatõendeid selle kohta, et nende kolmandate riikide konkurendid müüvad tooteid ELi turul dumpinguhindadega. Samuti tagatakse VKEde majanduslike ja kaubanduslike vajadustega arvestamine dumpinguvastastes juurdlustes.

 

arutelu: teisipäeval, 14. novembril

hääletus: kolmapäeval, 15. novembril

menetlus: kaasotsustamismenetlus, esimese lugemise kokkulepe

 

#antidumping

LINGID

Pressiteade ELi Nõukoguga saavutatud kokkuleppe kohta (03.10.2017)

EuroparlTV: Võitlus dumpinguga

EPRSi taustainfo (19.06.2017)

Euroopa Komisjon: Ülevaade ELi ja Hiina vahelisest kaubandusest 

Raportöör Salvatore Cicu (EPP, IT)

 

Tarbijakaitse tõhustamine veebiostude puhul

Teisipäeval pannakse lõpphääletusele uued ELi eeskirjad, mille eesmärk on kaitsta tarbijaid petuskeemide eest paremini. Arutelu sel teemal toimub teisipäeva hommikul.

Uue tarbijakaitseasutuste vahelise koostöö määrusega täiendatakse riiklike asutuste volitusi, et tuvastada ja lõpetada veebiostude puhul tarbijakaitse-eeskirjade rikkumised ja tõhustada riiklike asutuste koostööd.

Uurimis ja järelevalveasutuste volitusi täiendatakse, et võimaldada:

 • domeeniregistrite pidajatele ja pankadele teabenõuete esitamist, et tuvastada petturitest kauplejaid,
 • kaupade ja teenuste ostmist kontrollostudena, sh variisikuna,
 • veebilehe mahavõtmist või seal selgesõnalise tarbijatele suunatud hoiatuse kuvamist,
 • trahvide kehtestamist,
 • info edastamist tarbijatele kahjude hüvitamise kohta.

 

arutelu: teisipäeval, 14 novembril

hääletus: teisipäeval, 14. novembril

menetlus: kaasotsustamismenetlus, esimese lugemise kokkulepe

#ecommerce 

 

LINGID

Pressiteade EP ja ELi Nõukogu läbirääkijate vahel saavutatud kokkuleppe kohta (21.06.2017)

Raportöör Olga Sehnalová (S&D, CZ)

Menetlusinfo

EPRSi taustainfo

AV-materjal

 

Liiklusohutus: kohustuslikud juhiabisüsteemid

Teisipäeval hääletusele tuleva resolutsiooni ettepaneku kohaselt tuleks uutele sõidukitele paigaldada kohustuslikus korras juhiabisüsteemid.

EP transpordikomisjoni esitatud resolutsiooni ettepaneku kohaselt tuleks kõikidesse uutesse sõiduautodesse, bussidesse ja kaubaveokitesse paigaldada kohustuslikus korras intelligentsed kiiruse ja sõidureas püsimise abisüsteemid ja jalakäijaid, jalgrattureid, mopeede ja mootorrattureid tuvastavad automatiseeritud hädapidurdussüsteemid.

Veokitesse ja bussidesse tuleks kohustuslikus korras paigaldada ka esi-, külg- ja tagakaamerad ja pööramise abisüsteemid.

Resolutsiooni ettepanekus palutakse Euroopa Komisjonil samuti hinnata võimalikku lisaväärtust, mida annaks ELis algajatele sõidukijuhtidele ja kutselistele juhtidele ühtse vere alkoholisisalduse piirangu kehtestamine 0,0 promilli tasemel.

arutelu: esmaspäeval, 13. novembril

hääletus: teisipäeval, 14. novembril

menetlus: resolutsioon

#carsafety

 

LINGID

Resolutsiooni ettepanek

Pressiteade hääletuse kohta EP transpordikomisjonis (12.10.2017)

Raportöör Dieter-Lebrecht Koch (EPP, DE)

Menetlusinfo

AV-materjal

Euroopa Komisjoni aruanne: Kuidas säästa elusid: autode turvalisuse suurendamine ELis (12.12.2016)

 

Õigusriigi olukord Poolas: parlament hääletab resolutsiooni

Parlamendiliikmed arutavad kolmapäeval ELi ja Poola valitsuse vahelist dialoogi õigusriigi ja demokraatia põhimõtete austamise teemal ja hääletusele tuleb ka vastavasisuline resolutsioon.

 

Euroopa Komisjon alustas Poola olukorra uurimist „õigusriigi tugevdamise raamistiku“ alusel 13. jaanuaril 2016.  

arutelu: kolmapäeval, 15. novembril

hääletus: kolmapäeval, 15. novembril

menetlus: ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused, resolutsioon

 

#RuleofLaw #Poland

 

LINGID

Euroopa Komisjoni teatis: õigusriigi tugevdamise raamistik

Poola ja õigusriigi tugevdamise raamistik: küsimused ja vastused (Euroopa Komisjoni infoleht, jaanuar 2016)

Euroopa Komisjoni kodanikuvabaduste komisjoni veebileht

 

Õigusriigi olukord Maltal

Teisipäeval arutavad parlamendiliikmed seoses Malta ajakirjaniku julma mõrvaga õigusriigi olukorda Maltal. Kolmapäeval hääletatakse ka selleteemalist resolutsiooni.

Pärast arutelu toimub EP presidendi Antonio Tajani ja Daphne Caruana Galizia perekonna osavõtul tseremoonia, mille käigus nimetatakse Euroopa Parlamendi Strasbourgi pressikonverentsiruum ajakirjaniku järgi Daphne Caruana Galizia saaliks. Brüsselis asuv pressikonverentsiruum kannab Venemaa mõrvatud ajakirjaniku Anna Politkovskaja nime.

Euroopa Parlamendi fraktsioonijuhid leppisid kokku, et lähinädalatel külastab Maltat olukorra uurimiseks ka parlamendiliikmete delegatsioon.

 

arutelu: teisipäeval, 14. novembril

hääletus: kolmapäeval, 15. novembril

menetlus: Euroopa Komisjoni ja ELi Nõukogu avaldused, resolutsioon

#RuleofLaw

LINGID

Pressiteade Malta meediavabadust käsitleva arutelu kohta (24.10.2017)

Menetlusinfo 

EP presidendi Antonio Tajani avaldus seoses Daphne Caruana Galizia mõrvaga

AV-materjal: meediavabadus Maltal

 

Paradiisipaberid

Teisipäeval toimub arutelu hiljuti avalikuks tulnud nn paradiisipaberite lekke teemal, mis on päevavalgele toonud maailma eliidi peidetud vara.

 

Dokumendid, mille on kokku pannud rahvusvaheline uurivate ajakirjanike konsortsium, näitavad, kuidas ülirikkad oma vara offshore-kontodel peidavad ja mõnedel juhtudel oma maksukoormust vähendavad.

Euroopa Parlament on aastaid olnud rahapesu ja maksudest kõrvalehoidumise vastase võitluse esirinnas.

Parlamendi soovitused sellise tegevusega võitlemiseks koostas EP maksudest kõrvalehoidumise uurimise erikomisjon (TAXE 2).

Nn Panama paberite skandaali järel loodud EP uurimiskomisjoni soovitused tulevad hääletusele detsembri täiskogu istungil.

 

arutelu: kolmapäeval, 15. novembril

menetlus: ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused

#ParadisePapers

LINGID

Ettevõtete maksustamine – töö õiglase ja selge maksusüsteemi nimel

EP rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise uurimiskomisjon

Rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise uurimiskomisjoni lõpparuanne

Maksualaste eelotsuste uurimiskomisjon (TAXE 2)

Uuring: agressiivne maksuplaneerimine

AV-materjal: võitlus maksude vältimise ja maksudest kõrvalehoidumisega

 

Varjupaigasüsteemi reform: ELi valitsustega alustatakse Dublini reeglite üle läbirääkimisi 

Niipea kui parlamendi seisukoht nõukoguga läbirääkimiste pidamiseks teisipäeval heaks kiidetakse, on parlament valmis ELi varjupaigasüsteemi reformi osas liikmesriikide esindajatega läbirääkimisi alustama. 

Nn Dublini reeglite muutmise eesmärk on kaotada praeguse süsteemi kitsaskohad ja tagada, et ELi riigid jagavad varjupaigataotlejate vastuvõtmisel vastutust õiglaselt.

Vastavalt reformiettepanekutele ei vastuta riik, kuhu varjupaigataotleja kõigepealt saabub, enam automaatselt ja ainukesena tema varjupaigataotluse menetlemise eest. Selle asemel tuleb varjupaigataotlejad jaotada kõigi liikmesriikide vahel. Neid ELi riike, kes ei võta vastu oma osa varjupaigataotlejatest, ähvardab oht jääda ilma ELi rahastusest.

Kui täiskogul ei ole teisipäeva keskööks ELi kodanikuvabaduste komisjonis heaks kiidetud seisukohale vastuväiteid esitatud, loetakse seisukoht ka parlamendi täiskogu poolt heakskiidetuks ja läbirääkimised liikmesriikidega võivad alata.

menetlus: EP seisukoht läbirääkimisteks nõukoguga (kaasotsustamismenetlus, esimene lugemine)

 

 #Dublin #MigrationEU

LINGID

Pressiteade hääletuse kohta ELi kodanikuvabaduste komisjonis (19.10.2017)

Taustainfo Dublini süsteemi reformi kohta

Raportöör Cecilia Wikström (ALDE, SE)

Menetlusinfo

Intervjuu raportööriga

EPRSi taustainfo: Dublini süsteemi reform

EPRSi taustainfo varjupaigasüsteemi kohta

AV-materjal

 

Parlamendiliikmed soovivad usaldusfondi loomist idapartnerluse riikide jaoks

Novembris 2017 toimuval idapartnerluse tippkohtumisel tuleks kokku leppida Ukraina, Gruusia ja Moldova usaldusfondi loomises. Seda rõhutatakse tõenäoliselt nii teisipäeval toimuval arutelul kui ka kolmapäeval hääletatavas resolutsioonis.

Resolutsiooni ettepanekus soovitatakse idapartnerluse poliitika raames kaaluda samuti pikemaajalist atraktiivset idapartnerluse EaP+ mudelit assotsieerunud riikide puhul, kes on teinud olulisi edusamme ELiga seotud reformide valdkonnas, ning see võiks lõpuks viia tolliliidu, energialiidu, digitaalse liidu ja Schengeni alaga ühinemiseni.

Viies idapartnerluse tippkohtumine toimub Brüsselis 24. novembril 2017.

arutelu : teisipäeval, 14. novembril

hääletus: kolmapäeval, 15. novembril

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

 

#EaP #EasternPartnership

 

LINGID

Resolutsiooni ettepanek

Pressiteade hääletuse kohta EP väliskomisjonis (10.10.2017)

Raportöör Laima Andrikienė (EPP, LT)

Raportöör Knut Fleckenstein (S&D, DE)

Menetlusdokumendid

AV-materjal

 

Muud päevakorrapunktid

 • Kontrollikoja liikmete ametisse nimetamine, raportöör Indrek Tarand, hääletus kolmapäeval
 • Äärmuslus ja populism Euroopas 100 aastat pärast bolševistlikku revolutsiooni Venemaal, arutelu kolmapäeval
 • Teise liikuvuspaketi kohta vastu võetud otsus, arutelu kolmapäeval
 • Euroopa Ombudsmani 2016. aasta aruanne, arutelu kolmapäeval, resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • ELi-Aafrika strateegia ning arengu kiirendamine, resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • Jaefinantsteenuste tegevuskava, resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • Kristlaste tagakiusamine maailmas, ELi välispoliitika kõrge esindaja avaldus, esmaspäeval
 • Slovaki Vabariigi presidendi Andrej Kiska sõnavõtt, kolmapäeval