skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
16/11/2017

Euroopa Komisjon peab jälgima õigusriigi põhimõtete järgimist Maltal

Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis leitakse, et Malta peab tõhustama õigusriigi põhimõtete järgimist ja Euroopa Komisjon peab jälgima erapooletut õiguskaitset riigis.  

  • Euroopa Komisjon peab alustama Maltaga dialoogi õigusriigi toimimise üle
  • Rahapesu ja korruptsiooni vastane võitlus ei ole olnud piisav ja tagada tuleb ELi kodakondsuse andmise nõuete täitmine
  • Europol tuleb täielikult kaasata Daphne Caruana Galizia mõrva uurimisse

Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis leitakse, et Malta peab tõhustama õigusriigi põhimõtete järgimist ja Euroopa Komisjon peab jälgima erapooletut õiguskaitset riigis.

Suure häälteenamusega vastu võetud resolutsioonis kutsutakse Euroopa Komisjoni üles alustama Malta valitsusega dialoogi õigusriigi toimimise üle Maltal ja tagama Euroopa väärtuste austamine. Parlamendiliikmed soovivad samuti, et Euroopa Komisjon kontrolliks, kas Malta täidab kolmandat rahapesuvastast direktiivi ja kapitalinõuete direktiivi või mitte.

Resolutsioonis märgitakse, et erahuvide sekkumine otsustusprotsessi oma eesmärkide saavutamiseks võib ohustada Malta õiguskaitse- ja kohtuasutuste sõltumatust. Parlamendiliikmed soovivad samuti teavet investeeringute eest Malta kodakondsuse andmise skeemi kohta ning nõuavad Daphne Caruana Galizia mõrva sõltumatut rahvusvahelist uurimist ja Europoli täielikku kaasamist uurimisse.

Europoli, organisatsiooni Piirideta ajakirjanikud ja Euroopa Parlamendi Panama paberite uurimiskomisjoni aruannetes leitakse, et hiljutised arengud Maltal põhjustavad tõsist muret Malta valitsemise, põhiõiguste ja illegaalse tegevuse pärast.

Parlamendiliikmed peavad kahetsusväärseks, et Malta politsei on jätnud uurimata mitu tõsist väidet korruptsiooni ning rahapesuvastaste ja pangandusjärelevalve alaste kohustuste rikkumise kohta ja et Malta rahapesu andmebüroo on poliitilise surve all.

Resolutsioonis märgitakse samuti, et valitsusse kuuluvad endiselt isikud, keda on nimetatud Malta rahapesu andmebüroo aruannetes ja Panama paberites. Parlamendiliikmed kutsuvad sellega seoses Malta politseiülemat uurimist alustama. Samuti kutsutakse Malta järelevalve- ja kohtuasutusi üles uurima kriitika alla sattunud Pilatuse panga lubade andmise menetlust ja kodakondsusprogrammiga seotud konsultatsioonifirma Nexia BT tegevust.

Parlamendiliikmed väljendavad muret seoses investeeringute eest kodakondsuse andmise skeemidega ELis ja paluvad Euroopa Komisjonil selliseid liikmesriikide kodakondsusprogramme jälgida. Malta puhul annab lekitatud info põhjust kahtlustada korruptsiooni kodakondsusprogrammi haldamisel ja riiki kutsutakse üles selgelt teada andma, kes on ostnud Malta passi ja kuidas tagatakse, et kõik uued kodanikud on enne passiostu tegelikult ühe aasta Maltal elanud.

 

Lisainfo

 

Pressiteade arutelu kohta täiskogul (14.11.2017)

Vastuvõetud tekst avaldatakse siin (15.11.2017)

Videosalvestis arutelust (14.11.2017)

AV-materjal EP Strasbourgi pressikonverentsisaali Daphne Caruana Galizia järgi nimetamisest

 

Lisainfo:

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu