skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
03/10/2017

Brexit: väljaastumistingimuste üle peetavatel läbirääkimistel tuleb saavutada rohkem edusamme

Parlamendiliikmed leidsid teisipäeval vastu võetud resolutsioonis, et läbirääkimistel ei ole ELi prioriteetide osas saavutatud piisavalt edusamme, et alustada läbirääkimisi üleminekuperioodi või ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete üle.

- väljaastumistingimuste osas ei ole saavutatud piisavalt edusamme, et alustada läbirääkimisi edasiste suhete teemal
- peaminister May Firenze kõnes öeldu tuleb sõnastada konkreetseteks ettepanekuteks
- prioriteetideks on jätkuvalt kodanike õigused, Ühendkuningriigi rahalised kohustused ja Iirimaa/Põhja-Iirimaa piiriküsimus

EL27 valitsusjuhid peaksid juhul, kui läbirääkimiste viies voor ei too läbimurret, edasi lükkama 20. oktoobrile planeeritud Brexiti läbirääkimiste hindamise, sest kolme peamise eesmärgi osas ei ole veel saavutatud „piisavaid edusamme“ – nii öeldakse 557 poolthäälega (vastu oli 92 ja erapooletuid 29) vastu võetud resolutsioonis.

Kuigi parlament peab peaminister May Firenze kõnes esitatud selgitusi kiiduväärseteks, ootavad parlamendiliikmed, et Ühendkuningriigi valitsus esitaks viivitamata konkreetsed ettepanekud:

  • 4,5 miljoni ELi ja Ühendkuningriigi kodaniku õiguste kaitsmiseks
  • Ühendkuningriigi rahaliste kohustuste täitmiseks
  • Iirimaa ja Põhja-Iirimaa piiriküsimuse lahendamiseks kooskõlas suure reede kokkuleppega

Läbirääkimiste esimese faasi lõpuleviimise täiendavaks eelduseks on, et Ühendkuningriigis austatakse ELi õigust kuni EList väljaastumiseni.

EP president Antonio Tajani ütles: „Theresa May Firenzes peetud kõne näitab, et ta on avatud dialoogile ja mõistab, mis on kaalul. Kutsun teda esitama konkreetseid ettepanekuid, sest ilma nendeta ei ole võimalik läbirääkimistel edu saavutada. Täna vastu võetud resolutsioon kinnitab, et parlament toetab ühtselt meie läbirääkijat Michel Barnier’d. Arutelu näitas samuti selget soovi konstruktiivsuse järele, aga ka muret viivituste pärast. Loodan, et järgmistel kuudel saavutatakse piisavaid edusamme, mis on eelduseks läbirääkimiste alustamiseks ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete üle.“

EP Brexiti koordinaator Guy Verhofstadt lisas: „Tänaseks ei ole läbirääkimistel saavutatud piisavaid edusamme, eriti kodanike õiguste osas. See teeb meile suurt muret. Meie ettepanek olukorra lahendamiseks on lihtne: ELi kodanikud Ühendkuningriigis peaksid säilitama oma senised õigused ja sama peaks kehtima ELis elavate Ühendkuningriigi kodanike suhtes. Tegelikult ma imestan, et miks me selle üle ikka veel arutame? Selles osas saab ja tuleks kokku leppida kohe.“

 

Arutelu

EP Brexiti juhtgrupi poolt esitatud resolutsiooni ettepanekut arutati Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ja ELi läbirääkija Michel Barnier’ga teisipäeval, 3. oktoobril.

 

Sõnavõtud:

Jean-Claude Juncker

Michel Barnier

Matti Maasikas, ELi Nõukogu eesistuja nimel

Manfred Weber (EPP, DE)

Gianni Pittella (S&D, IT)

Raffaele Fitto (ECR, IT)

Guy Verhofstadt (ALDE, BE)

Martina Anderson (GUE/NGL, UK)

Philippe Lamberts (Greens/EFA)

Nigel Farage (EFDD, UK)

Janis Atkinson (ENF, UK)

Resolutsioonis reastatakse parlamendi prioriteedid 20. oktoobril toimuvaks EL27 valitsusjuhtide tippkohtumiseks, kus arutatakse seni Brexiti läbirääkimistel saavutatut. Ühendkuningriigi ja ELi vaheliste läbirääkimiste tulemusena saavutatav kokkulepe peab saama heakskiidu Euroopa Parlamendilt.

 

Lisainfo

EP resolutsioon Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste kohta (05.04.2017)

Brexit: parlamendiliikmed leppisid kokku peamistes tingimustes Ühendkuningriigi EList lahkumise lepingu heakskiitmiseks

Brexit: päevakorral Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike õigused

Brexit ja ELi eelarve: milliseks kujunevad Ühendkuningriigi kohustused?

Brexit ja selle mõju Iirimaale

AV-materjal

EPRSi taustainfo

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu