skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

September 2017

Antonio Tajani Tallinnas
Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani saabus täna Tallinnasse, et osaleda riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametlikul õhtusöögil ja homsel digitippkohtumisel. President rõhutas, et digitaalrevolutsiooni pakutavaid võimalusi tuleb majanduskasvu toetamiseks, töökohtade loomiseks ja avalike teenuste tõhustamiseks täielikult ära kasutada. „Eesti on selles valdkonnas kogu maailmale eeskujuks ning jagab e-valitsuse ja innovatsiooni valdkonnas häid tavasid,“ ütles ta.
Saadikud andsid toetuse avalikes kohtades tasuta traadita internetiühenduse edendamise rahastusprogrammile.  WiFi4EU algatuse rahalised vahendid jaotatakse geograafiliselt ühtlaselt enam kui 6000 kogukonnas ELi liikmesriikides  ja projektid valitakse välja nende esitamise järjekorra alusel. WiFi4EU toetust saavad taotleda avaliku sektori asutused, nagu kohalikud omavalitsused, raamatukogud ja tervisekeskused.
Parlament kiitis teisipäeval heaks reeglid, mis võimaldavad ELi riikidel gaasinappuse puhul käivitada piiriülese abimehhanismi, et tagada naaberriikide abiga piisav gaasitarne.
Päevakorras: Parlamendiliikmed arutavad Euroopa Komisjoni presidendiga olukorda ELis, gaasivarustuse tagamine Euroopa Liidus, saastunud kanamunade skandaal: ELi toiduohutuse kiirhoiatussüsteem vajab tõhustamist, toodete ja teenuste ligipääsetavuse parandamine puuetega inimeste jaoks. 
Euroscola.
Euroopa Parlamendi infobüroo kutsub gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilasi osalema Euroscola videokonkursil. Ootame õpilaste videoklippe teemal: "Kui ma oleksin Euroopa Parlamendi liige." Tähtaeg: 16. oktoober 2017