skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
12/09/2017

WiFi4EU: Uus ELi algatus avalikes kohtades internetile tasuta ligipääsu edendamiseks

Saadikud andsid toetuse avalikes kohtades tasuta traadita internetiühenduse edendamise rahastusprogrammile. 
WiFi4EU algatuse rahalised vahendid jaotatakse geograafiliselt ühtlaselt enam kui 6000 kogukonnas ELi liikmesriikides  ja projektid valitakse välja nende esitamise järjekorra alusel. WiFi4EU toetust saavad taotleda avaliku sektori asutused, nagu kohalikud omavalitsused, raamatukogud ja tervisekeskused.

Toetuse taotlemise tingimused

Toetuse saamiseks peavad avaliku sektori asutused vähemalt 3 aasta jooksul katma tegevkulud ja pakkuma kasutajatele tasuta turvalist internetiühendust. ELi rahastust võib kasutada vaid juhul kui on välistatud ärireklaam ja isikuandmete esitamine ärilisel otstarbel. Rahastatavad projektid ei tohi dubleerida samasuguste omadustega tasuta pakkumisi, mille avalik või erasektor on samas valdkonnas välja töötanud.

Raportöör Carlos Zorrinho (S&D, PT): “ WIFI4EU algatus oli tugev poliitiline visioon, millest saab reaalsus kogu ELis. Seetagab, et hoolimata elukohast ja sissetulekust  saavad inimesed ELis kasu kõrge kvaliteediga WIFI ühendusest.

 

Lisainfo

Raporti ettepanek

Menetlusetapid

Täiskogu taskuhäälingud