skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
28/09/2017

Brexit: lahkumistingimuste läbirääkimistel pole piisavalt edusamme tehtud

Kui viies läbirääkimiste voor ei too endaga kaasa olulist läbimurret, peaks Euroopa Ülemkogu võtma seisukoha, et läbirääkimistel ei ole saavutatud „piisavaid edusamme“ ELi kolme peamise eesmärgi osas (ELi ja Ühendkuningriigi kodanike õigused, Ühendkuningriigi rahalised kohustused ja Iirimaa/Põhja-Iirimaa piiriküsimus). Nii leitakse esimeeste konverentsi poolt neljapäeval heaks kiidetud resolutsiooni ettepanekus.

EP Brexiti juhtgrupi koostatud resolutsiooni arutatakse ja hääletatakse EP täiskogu istungil järgmisel teisipäeval.

Parlamendi president Antonio Tajani ütles: „Tervitame peaminister Theresa May konstruktiivset lähenemist, mida ta väljendas oma Firenzes peetud kõnes. Kodanike õiguste kaitsmine on Euroopa Parlamendi absoluutne prioriteet. EList lahkumise lepinguga peaks kodanikud säilitama kõik praegu kehtivad õigused, mis on sätestatud ELi seadusloomes. Täiendav tagatis, et ELi õigust austatakse, kuni Ühendkuningriik EList lahkub, on samuti oluline läbirääkimiste esimese faasi kiireks lõpuleviimiseks.“

EP Brexiti koordinaator Guy Verhofstadt lisas: „Firenzes peetud kõnes avas peaminister May ukse läbirääkimistel edusammude saavutamiseks, näiteks Euroopa Kohtu rolli osas. Aga me sooviksime Ühendkuningriigi valitsuselt siiski rohkem selgitusi. Ootame jätkuvalt vastuseid elutähtsates küsimustes, nagu Põhja-Iirimaa tolliliidus hoidmine ja Iirimaa/Põhja-Iirimaa piiriküsimuse lahendamine. Kodanike õiguste ja rahaliste kohustuste osas ootame aga vastuseid ELi läbirääkimismeeskonna poolt esitatud ettepanekutele.“ 

Parlamendiliikmed arutavad resolutsiooni ettepanekut Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ja ELi Brexiti läbirääkija Michel Barnier’ga teisipäeval. Resolutsioon kujutab endast parlamendi seisukohta 20. oktoobril Brüsselis toimuvaks EL27 tippkohtumiseks, kus ELi valitsusjuhid annavad hinnangu Brexiti läbirääkimistel saavutatule.

Ühendkuningriigi EList väljaastumise leping vajab Euroopa Parlamendi heakskiitu.

 

Lisainfo

Resolutsiooni ettepanek

EP resolutsioon Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste kohta (5. aprill 2017)

Peamised tingimused Ühendkuningriigi EList lahkumise lepingu heakskiitmiseks

Lisateave EP ja Brexiti kohta

AV-materjal

EPRSi taustainfo

 

Jaume DUCH GUILLOT

EP kõneisik

(+32) 2 28 43000 (BXL)

(+33) 3 881 74705 (STR)

(+32) 496 59 94 76

jaume.duch@europarl.europa.eu

 

Carlo CORAZZA

EP presidendi kõneisik

(+32) 2 28 44090 (BXL)

(+33) 3 881 73588 (STR)

(+32) 498 99 28 62

carlo.corazza@europarl.europa.eu