skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
01/02/2017

Täiskogu uudiskiri, 1.-2. veebruar, Brüssel

Parlament arutab USA reisikeeldu, energialiidu tulevikku, Lõuna-Sudaani kriisi ning toimub Gruusia kodanikele viisavabaduse andva eelnõu lõpphääletus.

1) Parlamendi fraktsioonide juhid arutavad täiskogul USA presidendi korraldusel tehtud  reisipiiranguid.

Fraktsioonide juhid avaldavad arvamust USA presidendi Donald Trumpi  korralduse kohta, millega keelati seitsme riigi kodanikele USA-sse sisenemine.

Teema lisatakse istungi päevakorda täiskogu avamisel.

 • arutelu: kolmapäeval, 1. veebruaril
 • menetlus: ELi välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja EP fraktsioonijuhtide avaldused
 • #EPlenary

Viidad:

EP kodanikuvabaduste komisjoni esimehe Claude MORAES (S&D, UK) avaldus USA uue immigratsioonipoliitika teemal(30.01.2017)

 

2) Arutelu: edasised sammud energialiidu kujundamisel

Kolmapäeval kell 17 (Eesti aja järgi) arutavad saadikud Euroopa Komisjoni asepresidendi Maroš Šefčovičiga energialiidu olukorda.

Möödunud aasta novembris esitas Euroopa Komisjon kaheksa ettepanekut, mis puudutavad „puhast energeetikat“. Puhta energeetika paketti kuuluvad seadusloome ettepanekud hõlmavad energiatõhusust, taastuvenergiat, elektrituru kujundamist ja elektrienergia varustuskindlust ELis.

Tänaseks on menetluses ligi 80 protsenti energialiidu loomiseks vajalikest seadusloome ettepanekutest.

Parlament ja ELi Nõukogu saavutasid kokkuleppe valitsuste vaheliste lepingute läbipaistvuse parandamiseks ja arutavad nüüd uusi toodete energiatõhususe märgistuse ettepanekuid. Peagi algavad läbirääkimised gaasitarnete varustuskindluse ettepanekute teemal.

 • arutelu: kolmapäeval, 1. veebruaril
 • menetlus: Euroopa Komisjoni avaldus
 • #energyunion #EnergyUnion @MarosSefcovic

Viidad:

 

3) Viisavabaduse andmine Gruusia kodanikele: lõpphääletus EPs

Neljapäeval tuleb hääletusele seadusloome ettepanek, millega antakse Gruusia kodanikele õigus viisavabalt ELi reisida. Biomeetrilise passi omanikud võivad siseneda Schengeni piirkonda 90-ks päevaks 180 päeva jooksul puhkuse või muul eesmärgil, v.a. töötamine.

Parlamendi ja ELi Nõukogu läbirääkijad jõudsid  kokkuleppele möödunud aasta detsembris. Viisavabadus jõustub samal kuupäeval uute reeglitega, mis puudutavad viisavabaduse peatamist. ELi riigid saavad õiguse viisavabadus ajutiselt peatada, kui ohus on avalik julgeolek.

 • arutelu : neljapäeval, 2. veebruaril
 • hääletus : neljapäeval, 2. veebruaril
 • menetlus: kaasotsustusmenetlus, esimese lugemise kokkulepe
 • #Georgia #visas #visa

Viidad:

 

4) Saadikud arutavad kriisi Lõuna-Sudaanis

Kolmapäeva pärastlõunal arutavad saadikud vägivallajuhtumite levikut Lõuna-Sudaanis.

Võimuvõitlus president Salva Kiiri ja vallandatud asepresidendi Riek Machari vahel paisus 2013. aasta detsembris kodusõjaks.

Hoolimata 2015. aastal sõlmitud rahukokkuleppest on tänaseks Lõuna-Sudaanis hukkunud kümneid tuhandeid inimesi. Riigis on suur toidupuudus ja enam kui kolm miljonit inimest on pidanud oma kodudest põgenema.

 • arutelu: kolmapäeval, 1. veebruaril
 • menetlus: ELi välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus
 • #SouthSudan

Viidad:

 

 Muud päevakorrapunktid

 • Lapsendamiste piiriülesed aspektid, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 • Integreeritud lähenemisviis spordipoliitikale: hea juhtimistava, kättesaadavus ja ausameelsus, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 • ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane
 • käsitlev stabiilsusmehhanism, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 • Õigusriigi kriis Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja Gabonis, hääletus neljapäeval
 • Programmi „Erasmus+“ rakendamine, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 • Nulltolerantsus naiste suguelundite moonutamise suhtes, Euroopa Komisjoni avaldus, arutelu kolmapäeval
 • Välispüügilaevastike jätkusuutlik majandamine, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval