skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
30/04/2019

Euroopa Parlamendi hanketeade raamlepingute sõlmimiseks

Euroopa Parlament kuulutab välja hanked sõlmimaks raamlepingud asutuseväliste ekspertteadmiste osas erinevates valdkondades.

TED
TED

Hange kuulutatakse välja järgmistes valdkondades: 1. Asutuseväliste eksperditeadmised siseturu, ühtse digitaalse turu ja tarbijakaitse valdkonna regulatiivsetes ja poliitikaga seotud küsimustes 2. Väliste eksperditeadmiste pakkumine regulatiivsetes ja poliitikaküsimustes keskkonna ja säästva arengu, kliimamuutuste, rahvatervise ja toiduohutuse valdkonnas

1. Asutuseväliste eksperditeadmised siseturu (1. osa), ühtse digitaalse turu (2. osa) ja tarbijakaitse (3. osa) valdkonna regulatiivsetes ja poliitikaga seotud küsimustes

Kavandatud teenuste raamleping on mõeldud toetama Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni (IMCO) tööd Euroopa Parlamendis, võimaldades sellel tellida uuringuid ja põhjalikke analüüse, korraldada infotunde ja tööseminare ning toetada Euroopa Parlamendi üritusi pädevusvaldkonna asutuseväliste ekspertidega.

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 1 800 000.00 EUR

Tähtaeg 17.05.2019

Hanke detailne kirjeldus

2. Väliste eksperditeadmiste pakkumine regulatiivsetes ja poliitikaküsimustes keskkonna ja säästva arengu (1. osa), kliimamuutuste (2. osa), rahvatervise (3. osa) ja toiduohutuse (4. osa) valdkonnas

Kavandatav teenuste raamleping on plaanitud toetama keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni (ENVI) tööd Euroopa Parlamendis, võimaldades sellel korraldada uuringuid, süvaanalüüse, infotunde ja õpikodasid.

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 2 400 000.00 EUR

Tähtaeg 23.05.2019

Hanke detailne kirjeldus