skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
31/01/2019

Parlamendiliikmed kutsuvad Ühendkuningriiki ummikseisule lahendust leidma

Kolmapäeva pärastlõunal EP täiskogul toimunud arutelul kordasid saadikud, et EL jääb kindlaks rahu, stabiilsuse ja siseturu terviklikkuse kaitsmise küsimustes.

Arutelul osalenud Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles, et “väljaastumislepe, mille kiidavad heaks mõlemad osapooled, on parim ja ainuke võimalik kokkulepe.”

Valdav osa sõna võtnud parlamendiliikmetest rõhutas, et EL peab jätkama ettevalmistusi juhuks, kui väljaastumine toimub kokkuleppeta ja vaja on nn kaitsemeedet, et vältida range piirikontrolli taastumist Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahel ning tagada rahu, stabiilsus ja siseturu terviklikkus.

ELi Brexiti läbirääkija Michel Barnier lisas: “See ei ole dogmaatiline seisukoht. See on realistlik lahendus probleemile, mis kerkis esile seoses Ühendkuningriigi otsusega EList lahkuda.“

Saadikud rõhutasid, et praeguse ummikseisu lahendamiseks on vaja laiapõhjalist enamust ja kordasid, et juhul kui Ühendkuningriik selleks soovi avaldab, on EL valmis kaaluma süvendatud edaspidiseid suhteid.

Videosalvestised sõnavõttudest:

Melania CIOT, Rumeenia Euroopa asjade riigisekretär Rumeenia ELi nõukogu eesistumise nimel

Jean-Claude JUNCKER, Euroopa Komisjoni president

Michel BARNIER, Euroopa Komisjoni läbirääkija

Elmar BROK (EPP, DE)

Roberto GUALTIERI (S&D, IT)

Ashley FOX (ECR, UK)

Guy VERHOFSTADT (ALDE, BE)

Molly SCOTT CATO (Greens/EFA, UK)

Gabriele ZIMMER (GUE/NGL, DE)

Nigel FARAGE (EFDD, UK)

Gerard BATTEN (ENF, UK)

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu