skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
13/03/2019

EL valmistub võitluseks vaenuliku propagandaga

Venemaa väärinfokampaaniad on Euroopas peamine väärinfo allikas, hoiatavad  parlamendliikmed kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis.

(C) European Union 2011 PE-EP

Kolmapäeval häältega 489 poolt, 148 vastu, 30 erapooletut vastu võetud resolutsioonis mõistab parlament karmilt hukka Venemaa, Hiina, Iraani, Põhja-Korea üha agressiivsemad sammud, “millega püütakse õõnestada Euroopa demokraatlike riikide aluseid ja põhimõtteid ning idapartnerluse riikide suveräänsust”.

Parlamendiliikmed kutsuvad ELi riike üles välja töötama õigusraamistikku ELi ja rahvusvahelisel tasandil hübriidohtude, sh küber- ja infosõja vastu võitlemiseks.

Venemaa väärinfokampaaniad on Euroopas peamine väärinfo allikas, ütlevad parlamendiliikmed ja soovitavad kujundada idanaabruse strateegilise kommunikatsiooni töörühmast kiiresti Euroopa välisteenistuse raames tegutsev täieõiguslik struktuuriüksus, et võidelda Venemaa vaenuliku propagandaga.

Väärinfo tõrjumiseks oleks samuti vaja sotsiaalmeediaettevõtete ning sõnumiteenuste ja otsingumootoriteenuste osutajate tegevust reguleerida ja ettevõtted, mis ei eemalda kiirelt libauudiseid tuleks vastutusele võtta, leiavad parlamendiliikmed.

Parlament mõistab rangelt hukka kolmandate isikute sekkumise valimistesse ja kutsuvad ELi riike muutma valimisseadusi võttes arvesse väärinfokampaaniatest, küberrünnetest ja küberkuritegudest tulenevaid võimalikke ohte.

Raportöör Anna Elżbieta Fotyga (ECR, PO): “Me ei saa enam eitada, et Kremli vaenulik propaganda, mis on osa laiemast strateegiast, on suunatud meie institutsioonide ja ühiskonna vastu. Õnneks oleme kogenumad ja seisame kindlameelselt ning üheskoos selliste tegevuste vastu.”

 

Vastuvõetud tekst (12.03.2019)

Videosalvestis arutelust

Intervjuu raportööriga

EU vs Disinfo

Menetlusdokumendid

Foto-, video- ja helimaterjalid

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu