skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
28/11/2019

Euroopa Parlament kuulutas välja kliima hädaolukorra

EL peaks võtma ÜRO kliimakonverentsil kohustuse viia kasvuhoonegaaside netoheide 2050. aastaks nullini, ütlevad parlamendiliikmed neljapäeval vastu võetud resolutsioonis.

 

Euroopa Komisjon peab tagama, et kõik ettepanekud võtaksid arvesse 1,5 °C eesmärki

EL peaks vähendama heitkoguseid 2030. aastaks 55 %, et muutuda 2050. aastaks kliimaneutraalseks

vähendada tuleb laevandusest ja lennundusest tulenevaid ülemaailmseid heitkoguseid

   EL peaks võtma ÜRO kliimakonverentsil kohustuse viia kasvuhoonegaaside netoheide 2050. aastaks nullini, ütlevad parlamendiliikmed neljapäeval vastu võetud resolutsioonis.

Enne ÜRO COP25 kliimakonverentsi, mis toimub Madridis 2.-13. detsembril, kiitis parlament neljapäeval heaks resolutsiooni, millega kuulutatakse välja kliima- ja keskkonna hädaolukord Euroopas ja kogu maailmas. Parlamendiliikmed nõuavad, et kõik seadusandlikud ja eelarve ettepanekud oleks kooskõlas eesmärgiga piirata globaalne temperatuuri tõus allpool 1,5 °C.

Teises samal päeval vastu võetud resolutsioonis nõuab parlament, et EL esitaks ÜRO kliimamuutuste konventsioonile oma strateegia kliimaneutraalsuse saavutamiseks hiljemalt 2050. aastaks ja seda võimalikult kiiresti. . Samuti kutsuvad parlamendiliikmed Euroopa Komisjoni uut presidenti Ursula von der Leyenit üles lisama Euroopa rohelisse kokkuleppesse kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine 55 % võrra aastaks 2030.

Kiirendada üleilmset heitkoguste vähendamist lennunduses ja laevanduses

Parlamendiliikmed ütlevad, et praegused lennunduse ja laevanduse ambitsioonid ei ole piisavad heitkoguste vajalikuks vähendamiseks. Kõik riigid peaksid lisama nende hinnangul rahvusvahelisest laevandusest ja lennundusest tulenevad heitkogused oma riiklikesse kavadesse. Parlamendiliikmed soovivad, et komisjon esitaks ettepaneku merendussektori lisamiseks ELi heitkogustega kauplemise süsteemi.

Rohkem rahalist toetust kliimamuutuste vastu võitlemiseks

Parlamendiliikmete sõnul peaksid ELi liikmesriigid vähemalt kahekordistama oma panust rahvusvahelisse Rohelisse Kliimafondi. ELi liikmesriigid on suurimad avaliku sektori kliimameetmete rahastajad ja ELi eelarve peaks täielikult täitma oma rahvusvahelisi kohustusi. Samuti märgivad nad, et arenenud riikide lubadused ei täida ühist eesmärki, milleks on alates 2020. aastast 100 miljardit USA dollarit aastas.

Lõpuks kutsuvad parlamendiliikmed kõiki ELi liikmesriike tungivalt üles kaotama 2020. aastaks järk-järgult kõik otsesed ja kaudsed fossiilkütuste toetused.

Parlament COP 25-l

COP25 toimub 2.–13. detsembril 2019 Madridis. Ametlikul avamisel osaleb Euroopa Parlamendi president David Maria Sassoli (S&D, IT). Euroopa Parlamendi delegatsioon, mida juhib Bas Eickhout (Verts/ALE, NL), osaleb COP25 konverentil 9.–14. detsembrini.

 

Lisateave

 

Heakskiidetud resolutsioonid on kättesaadavad siin (28.11.2019)

Multimeediapakett kliimamuutusi käsitlevate arutelude kohta

Euroopa Parlamendi ametlik delegatsioon ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 25. konverentsil

Euroopa Parlamendi uuringuülevaade ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 25. istungjärgust (COP) Madridis

Video: Kuidas EL võitleb kliimamuutuste vastu

Artikkel ELi ja Pariisi kokkuleppe kohta

Tasuta fotod, videod ja audiomaterjal

ÜRO veebisait kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 25. istungjärgu kohta

Euroopa Parlament kuulutas välja kliima hädaolukorra © 123RF/European Union–EP

 

 

Thomas HAAHR

 

(+32) 2 28 42976 (BXL)

 

(+33) 3 881 72033 (STR)

 

(+32) 470 88 09 87

 

thomas.haahr@europarl.europa.eu

 

Jaan SOONE

 

(+32) 2 28 32282 (BXL)

 

(+33) 3 881 73473 (STR)

 

(+32) 498 98 33 29

 

jaan.soone@europarl.europa.eu