skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

September 2019

Euroopa Parlamendi poolt tellitud Eurobaromeetri uuringu kohaselt aitas kõrgele osalusele 2019. aasta Euroopa valimistel kaasa noorte osaluse kasv.
Hääletamine.
·  25. mai tuleks kuulutada rahvusvaheliseks totalitarismivastase võitluse kangelaste päevaks ·  Holokausti mis tahes vormis eitamine, vihakõne ja vägivald tuleb hukka mõista ·  Totalitaarsete režiimide ajaloo ja tegevuse tagajärgede analüüs tuleb võtta kõigi ELi koolide õppekavadesse ja õpikutesse
- Parlamendiliikmed lükkavad tagasi igasuguse väljaastumislepingu milles ei ole kaitsemeedet (backstop)- Vastutus lepinguta Brexiti eest jääb täielikult Ühendkuningriigi kanda- Artiklis 50 sätestatud perioodi on võimalik pikendada kui sellel on kindel eesmärkj ja  Ühendkuningriik seda taotleb
Teisipäeval toimunud hääletusel andis Parlament oma toetuse Christine Lagarde’i asumiseks Euroopa Keskpanga presidendi ametikohale.
Euroopa Parlamendi Büroo Eestis kutsub Eesti gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilasi osalema Euroscola videokonkursil teemal: "Mida teha plastikpakendiga?"