skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
15/02/2019

ELi raamistik välismaiste otseinvesteeringute analüüsimiseks

Neljapäeval toimunud hääletusel andis parlament toetuse välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute ELi raamistiku loomisele.

Euroopa ParlamentEuroopa Parlamendi istungisaal Strasbourgis
Euroopa Parlament

Uued ELi eeskirjad taustauuringute tegemiseks välismaiste investeeringute puhul kiideti heaks häältega 500 poolt, 49 vastu ja 56 erapooletut.

Raamistiku eesmärk on täita Euroopa tasandil esinev õiguslik lünk ja võimaldada läbi viia välismaiste otseinvesteeringute taustauuringuid, et kaitsta ELi strateegilisi huve näiteks veemajanduse, transpordi, andmeside ning tehnoloogia, sh tehisintellekti, robootika valdkonnas.

Parlamendiliikmed tõhustasid liikmesriikide vahelist koostöömehhanismi võimaldades riikidel esitada arvamus teise liikmesriiki suunatud välisinvesteerinute kohta. Euroopa Komisjon võib küsida teavet ja esitada oma arvamuse plaanitavate investeerinute kohta, kuid lõplik otsuseõigus jääb liikmesriigile.

„See mehhanism on konkreetne samm meie tööstuse, tehnoloogia ja strateegiliste huvide kaitsmiseks. Hoolimata teema tundlikkusest ja enneolematust survest õnnestus meil kiiresti tegutseda. Euroopa on võtmas kontrolli oma saatuse üle, jäädes samas avatuks välisinvesteeringutele,“ ütles raportöör Franck Proust (EPP, FR).

Edasised sammud

Parlamendis heakskiidetud raamistik vajab nüüd veel ELi Nõukogu heakskiitu. Määrus jõustub 18 kuud pärast ELi Teatajas avaldamist.

Taust

Hetkel on erinevad välisinvesteeringute taustauuringute mehhanismid 14 ELi liikmesriigis (Austrias, Taanis, Saksamaal, Soomes, Prantsusmaal, Lätis, Leedus, Ungaris, Itaalias, Madalmaades, Poolas, Portugalis, Hispaanias ja Ühendkuningriigis).

Viimase 20 aasta jooksul on ELi tehtavate välismaiste otseinvesteeringute osas toimunud olulised muutused. Investeeringud Hiinast on kasvanud kuus korda, investeeringud Brasiiliast on kasvanud kümme korda ja investeeringud Venemaalt on kasvanud rohkem kui kaks korda. Viimasel ajal on välisinvesteeringud suunatud kõrgtehnoloogiasektoritesse ja nendega on tihti seotud riigiosalusega või valitsustega seotud ettevõtted.

 

Lisateave:

Vastuvõetud tekst (14.02.2019)

Videosalvestis arutelust (13.02.2019)

Videosalvestis pressikonverentsist (13.02.2019)

Raportöör Franck Proust (EPP, FR)

Menetlusdokumendid

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu