skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
18/02/2019

Esimene prognoos järgmise Euroopa Parlamendi koosseisu kohta

Euroopa Parlament avaldas täna riiklikel arvamusküsitlustel põhineva esimese prognoosi kohtade jaotuse kohta 9. parlamendi koosseisus.

Euroopa ParlamentEuroopa Parlamendi istungisaal Strasbourgis
Euroopa Parlament

Parlamendi esimene prognoos lähtub riigipõhistest arvamusküsitlustest, mis viidi läbi enne selle aasta veebruari. Erinevate avalike arvamusuuringute andmed koondas kokku Kantar Public.

Võttes arvesse tänaseid valimiseelistusi ja kohtade arvu Euroopa Parlamendis pärast Brexitit, näeks parlamendi koosseis esimese prognoosi kohaselt välja palju killustatum kui varasemalt. Järgmises parlamendi koosseisus on vähem saadikuid (705) kui tänases (751). Tegemist on projektsiooni ehk perspektiivhinnanguga, mitte kohtade jaotuse ennustusega. 

Euroopa Parlamendi koosseisu prognooside koostamisel asetatakse erakonnad parlamendi fraktsioonidesse, millega nad on seni olnud seotud. Kõik ülejäänud erakonnad, mis ei ole veel oma eelistusi deklareerinud, asetatakse kategooriasse “muud”.

Kõik andmed on võimalik alla laada parlamendi veebilehelt Excel tabelina. Tabelis leiab andmed erakondade, nende viimaste valimistulemuste ja seotuse kohta Euroopa tasandi erakondadega. Samuti on tabelis andmed arvamusküsitlusi läbi viivate asutuste, valimite suuruste ja arvamusküsitluste läbiviimise aja kohta.

Parlament hakkab avaldama prognoose iga kahe nädala tagant kuni aprilli lõpuni ja igal nädalal mais. Esialgsed lävepaku küsitluste tulemused avaldatakse 26. mail alates kella 18.00-st nende riikide kohta, kus selliseid küsitlusi tehakse ja kus valimised on selleks kellaajaks lõppenud.

Esimesed Euroopa Parlamendi otsevalimised toimusid 40 aastat tagasi juunis 1979. aastal. Selle aasta valimised on kõige olulisemad parlamendi ajaloos, võttes arvesse poliitilist konteksti, Ühendkuningriigi lahkumist EList ja suuri poliitilisi ja piiriüleseid väljakutseid. Valimised toimuvad23.- 26. maini.

 

Lisateave:

Pressimaterjalid

Videosalvestus pressibriifingust