skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
29/01/2020

EP täiskogu uudiskiri — Brüssel, 29.—30. jaanuar 2020

Päevakorras: Parlament tähistab 75 aasta möödumist Auschwitzi vabastamisest, lõplik hääletus Brexiti üle, parlamendiliikmed tahavad, et ühtse laadija loomiseks ja e-jäätmete piiramiseks kohaldataks rangemaid eeskirju, humanitaarolukord Kreeka saartel, sooline palgalõhe, põlisrahvaste õiguste kaitsmine.

Parlament tähistab 75 aasta möödumist Auschwitzi vabastamisest

Istungjärgu avamisel toimub tseremoonia, kus võtavad sõna Euroopa Parlamendi president Sassoli ja Auschwitzist pääsenud Liliana Segre.

 

Lõplik hääletus Brexiti üle

Kolmapäeval kell 18.00 toimub Euroopa Parlamendi täiskogul hääletus väljaastumislepingu heakskiitmiseks.

 

Parlamendiliikmed tahavad, et ühtse laadija loomiseks ja e-jäätmete piiramiseks kohaldataks rangemaid eeskirju

Parlament hääletab neljapäeval resolutsiooni, milles nõutakse meetmeid, et muuta mobiilseadmete ühtne laadija tarbijate jaoks reaalsuseks ja vähendada e-jäätmeid.

 

Euroopa Parlamendi liikmed arutavad humanitaarolukorda Kreeka saartel

Kreeka saartele lõksu jäänud varjupaigataotlejate rasket olukorda arutatakse täiskogu istungil kolmapäeval.

 

Parlamendiliikmed kutsuvad üles võtma meetmeid soolise palgalõhe kaotamiseks ELis

Parlamendiliikmed nõuavad, et komisjon esitaks ambitsioonika ELi soolise võrdõiguslikkuse strateegia, mis sisaldaks siduvaid meetmeid soolise palgaerinevuse vähendamiseks.

 

Euroopa Parlamendi liikmed arutavad uusi meetmeid transpordisektori keskkonnasäästlikumaks muutmiseks

Kolmapäeval toimuval arutelul transpordisektori tuleviku üle arutavad parlamendiliikmed uusi meetmeid, mida on vaja võtta nii enne kui pärast 2030. aastat.

 

Põlisrahvaste õiguste kaitsmine

Kolmapäeval toimuval arutelul mõistab parlament eeldatavasti hukka põlisrahvaste õigusi kaitsvate isikute jätkuva kriminaliseerimise.

 

Euroopa Komisjoni 2020. aasta tööprogramm

Euroopa Parlamendi liikmed arutavad Euroopa Komisjoni iga-aastast tööprogrammi komisjoni asepresidendi Maroš Šefčovičiga neljapäeval kell 9.00.

 

Muud päevakorrapunktid

 

 

 

 

Lisateave

 

Päevakord

Jälgi täiskogu istungi otseülekannet (EbS+)

EuroparlTV

Pressikonverentsid ja muud üritused

Euroopa Parlamendi audiovisuaalmaterjalide veebileht

EP Newshub

 

 

Jaan SOONE

Pressiteenistus

 

(+32) 2 28 32282 (BXL)

 

(+33) 3 881 73473 (STR)

 

(+32) 498 98 33 29

 

jaan.soone@europarl.europa.eu

 

press-ET@europarl.europa.eu