skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
31/01/2020

Euroopa Parlament võtab tööle lepingulisi turva- ja ennetustöötajaid

Euroopa Parlament on alustanud asutusesisese turvateenistuse loomist Brüsselis ja Strasbourgis ning valmistab nüüd ette turvatöötajate töölevõttu oma Luxembourgis asuvatesse hoonetesse. Euroopa Parlament kavatseb võtta Luxembourgi tööle suure hulga kogenud turvatöötajaid.

Leping sõlmitakse esialgu üheks aastaks ja seda võib pikendada veel ühe aasta võrra. Kui lepingut pikendatakse teist korda, siis võidakse sõlmida tähtajatu leping. Pärast kahte esimest tööaastat on töötajatel õigus saada ka FG 1 kõrgemale palgajärgule. Konkreetne teave palgatingimuste kohta on esitatud teate lõpus. Kandidaadid peaksid avalduse esitama hiljemalt 28. veebruariks 2020, et seda oleks võimalik arvesse võtta.

Ametisse asumine: veebruar 2021 Tööle võetavate lepinguliste töötajate arv: ligikaudu 115

Valikumenetlus korraldatakse Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) CASTi portaali kaudu: EPSO/CAST/P/18/2017 Üldised töölevõtutingimused ja valikukriteeriumid on üksikasjalikult esitatud EPSO veebisaidil.

Info