skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
13/01/2020

EP täiskogu uudiskiri — Strasbourg, 13.—16. jaanuar 2020

(C) European Union 2011 PE-EP

Päevakorras: ELi kodanikke kaasav Euroopa tuleviku konverents, Euroopa Parlamendi liikmed arutavad Euroopa rohelise kokkuleppe rahastamist, Parlament nõuab siduvate eesmärkide seadmist, Iraan/Iraak: Euroopa Parlamendi liikmed arutavad kasvavaid pingeid Lähis-Idas, Ungari ja Poola: Parlament annab hinnangu artikli 7 kohaste menetluste edenemisele, Brexit: Parlament väljendab muret kodanike õiguste üle, ELi Nõukogu eesistujariik Horvaatia esitab oma prioriteedid, Soolise palgalõhe kaotamine ELis 

EP täiskogu uudiskiri — Strasbourg, 13.—16. jaanuar 2020
   
ELi kodanikke kaasav Euroopa tuleviku konverents

Parlament alustab tööd Euroopa tulevikku puudutava konverentsi ettevalmistamisega.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

Euroopa Parlamendi liikmed arutavad Euroopa rohelise kokkuleppe rahastamist

Enne rohelise kokkuleppe resolutsiooni hääletamist arutavad parlamendiliikmed ettepanekuid, mille eesmärk on aidata ELi kogukondadel minna edukalt üle vähese CO-heitega majandusele.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine: Parlament nõuab siduvate eesmärkide seadmist

Ülemaailmsel bioloogilise mitmekesisuse konverentsil (COP 15) tuleks leppida kokku õiguslikult siduvates eesmärkides, ütlevad parlamendiliikmed neljapäeval hääletatavas resolutsioonis.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

Iraan/Iraak: Euroopa Parlamendi liikmed arutavad kasvavaid pingeid Lähis-Idas

Euroopa Parlamendi liikmed arutavad USA ja Iraani vastasseisu tagajärgi teisipäeva pärastlõunal ELi välispoliitika juhi Josep Borrelliga.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

Ungari ja Poola: Parlament annab hinnangu artikli 7 kohaste menetluste edenemisele

Neljapäeval võtab parlament vastu resolutsiooni, kus antakse hinnang ELi ministrite edusammudele selle kindlakstegemisel, kas õigusriigi põhimõte Ungaris ja Poolas on ohus.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

Brexit: Parlament väljendab muret kodanike õiguste üle

Kolmapäeval hääletusele pandavas resolutsioonis väljendavad parlamendiliikmed muret selle üle, kuidas Ühendkuningriigi ja EL 27 valitsused hakkavad kodanike õigusi pärast Brexitit haldama.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

ELi Nõukogu eesistujariik Horvaatia esitab oma prioriteedid

Teisipäeva hommikul tutvustab Horvaatia peaminister Andrej Plenković ELi Nõukogu roteeruva eesistujariigi prioriteete järgmiseks kuueks kuuks.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

Soolise palgalõhe kaotamine ELis

Parlamendiliikmed arutavad esmaspäeval võimalikke meetmeid soolise palgalõhe kaotamiseks ning tõenäoliselt kutsuvad komisjoni üles tegema ettepanekuid õiguslikult siduvate meetmete kohta.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

Muud päevakorrapunktid

Lisaks tuleb arutlusele:

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 
Lisateave
 
Päevakord
Jälgi täiskogu istungi otseülekannet (EbS+)
Pressikonverentsid ja muud üritused
EP multimeedia veebisait
EP Newshub
 
Jaan SOONE
Press Officer
(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+33) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
jaan.soone@europarl.europa.eu
press-ET@europarl.europa.eu