skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Euroopa Parlament kiitis heaks Brexiti kokkuleppe

Euroopa Parlament kiitis kolmapäeva õhtul heaks Ühendkuningriigi EList väljaastumislepingu häältega 621 poolt, 49 vastu, 13 erapooletut.

Euroopa Parlament kiitis kolmapäeva õhtul heaks Ühendkuningriigi EList väljaastumislepingu häältega 621 poolt, 49 vastu, 13 erapooletut.

Arutelul Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni, ELi Nõukogu eesistujariigi nimel sõna võtnud Horvaatia Euroopa asjade riigisekretäri Nikolina Brnjaci ja ELi läbirääkija Michel Barnier’ga, tegi parlament kokkuvõtteid väljaastumisprotsessist ja eesseisvatest väljakutsetest.

Kommenteerides hääletuse ajaloolist tähtsust, rõhutas enamik Euroopa Parlamendi fraktsioonide nimel kõnelenud parlamendiliikmeid, et Ühendkuningriigi väljaastumine ei ole ELi ja Ühendkuningriigi suhete lõpp ning et Euroopa rahvaid ühendavad sidemed on tugevad ja jäävad püsima. Nad rõhutasid, et Brexiti kogemus on õppetund ja tänasid Ühendkuningriiki ja selle parlamendiliikmeid nende panuse eest.

Enamik kõnelejaid rõhutas hoiatasid ka, et arvestades väljaastumislepingu ajakava, saavad läbirääkimised ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete üle saavad olema keerulised.

 

Euroopa Parlamendil on sõnaõigus tulevaste suhete kohta Ühendkuningriigiga

Parlamendi Ühendkuningriigi koordineerimisrühm, mida juhib väliskomisjoni esimees David McAllister (EPP, DE), teeb koostööd ELi Ühendkuningriigiga suhtlemise rakkerühmaga ning koordineerib tegevust väliskomisjoni, rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ja kõigi teiste pädevate komisjonidega. Euroopa Parlament jälgib tähelepanelikult ELi läbirääkija Michel Barnier’ tööd ja jätkab läbirääkimiste mõjutamist resolutsioonide kaudu. Lõplik kokkulepe vajab Euroopa Parlamendi heakskiitu.

 

Tsitaat

Pärast ajaloolist hääletust ütles EP president Sassoli: „Olen sügavalt kurb, et oleme jõudnud sellesse punkti [...] viitkümmet aastat integratsiooni ei saa kergesti lõpetada. Me kõik peame tegema palju tööd uute suhete loomiseks, keskendudes alati kodanike huvidele ja nende õiguste kaitsele. See ei saa olema lihtne. Tuleb rasked hetki, mis panevad proovile meie tulevased suhted. Me teadsime seda Brexiti algusest peale. Olen siiski kindel, et suudame ületada erimeelsused.“

 

Videosalvestised sõnavõttudest:

Guy VERHOFSTADT (RE, BE), EP Brexiti juhtrühma koordinaator

Nikolina BRNJAC, ELi Nõukogu eesistujariigi nimel ja Ursula VON DER LEYEN, Euroopa Komisjoni president

EP fraktsioonijuhtide sõnavõtud

Parlamendiliikmete sõnavõtud (1. osa)

Parlamendiliikmete sõnavõtud (2. osa)

Parlamendiliikmete sõnavõtud (3. osa)

Michel BARNIER, Ühendkuningriigiga suhete töörühma juht

David SASSOLI, EP President

 

Järgmised sammud

Väljaastumislepingu jõustumiseks pannakse see nüüd ELi Nõukogus kvalifitseeritud häälteenamusega lõpphääletusele.

1. veebruaril algav üleminekuperiood lõpeb 2020. aasta detsembri lõpus. Mis tahes leping tulevaste ELi ja Ühendkuningriigi suhete kohta tuleb sõlmida enne seda kuupäeva, et see saaks jõustuda 1. jaanuaril 2021.

Üleminekuperioodi võib pikendada ühe korra ühe kuni kahe aasta võrra, kuid sellekohase otsuse peab ELi-Ühendkuningriigi ühiskomitee tegema enne 1. juulit.

Euroopa Parlament peab tulevasi suhteid puudutava lepingu heaks kiitma. Kui sellises lepingus viidatakse pädevustele, mida EL jagab liikmesriikidega, peavad selle ratifitseerima ka riikide parlamendid.

Taustteave

Hääletus parlamendi täiskogu istungil toimus pärast ratifitseerimisprotsessi lõpuleviimist Ühendkuningriigis ja EP põhiseaduskomisjoni positiivset soovitust.

Väljaastumislepingu teine osa kaitseb ELi kodanikke Ühendkuningriigis ja Ühendkuningriigi kodanikke teistes ELi riikides ning nende perekondi. Selle sätete kohaselt säilitatakse kõik ELi õigusest tulenevad sotsiaalkindlustusõigused ja tagatakse kodanike õigused kogu nende elu jooksul ning esitatakse nõue, et asjaomased haldusmenetlused oleksid läbipaistvad ja sujuvad. Nende tingimuste rakendamise ja kohaldamise üle teostab järelevalvet sõltumatu asutus, kellel on Euroopa Komisjoniga samaväärsed volitused.

 

Lisateave

 

Vastuvõetud tekst (29.01.2020)

Arutelu videosalvestus (29.01.2020)

Seadusandliku resolutsiooni ettepanek

Menetlusdokumendid

Euroopa Parlamendi uuringuteenistus „Euroopa Parlament pärast Brexitit“ (14-01-2020)

Euroopa Parlamendi uuringuteenistus „Muudetud Brexiti kokkulepe: Mis on muutunud ja järgmised sammud?“ (22-10-2019)

Euroopa Parlamendi uuringuteenistus „Brexit: Lõplik hinnang [mida mõtlevad mõttekojad mõtlevad]“ (24-01-2020)

Lisateave parlamendi Brexiti-alase töö kohta

Euroopa Parlamendi resolutsioonid ja Euroopa Parlamendi Brexiti juhtrühma koosseis

Euroopa Parlamendi Brexiti koordinaatori Guy Verhofstadti (RE, BE) intervjuu

Euroopa Parlamendi kodukord

Tasuta fotod, videod ja audiomaterjalid

Euroopa Parlament kiitis heaks Ühendkuningriigi EList väljaastumislepingu © European Union 2020 -EP

 

 

Kyriakos KLOSIDIS

Press Officer

 

(+32) 2 28 32357 (BXL)

 

(+33) 3 881 74651 (STR)

 

(+32) 470 96 47 35

 

kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu

 

constit-press@europarl.europa.eu

 

EPInstitutional

 

Jaan SOONE

Pressiteenistus

 

(+32) 2 28 32282 (BXL)

 

(+33) 3 881 73473 (STR)

 

(+32) 498 98 33 29

 

jaan.soone@europarl.europa.eu

 

press-ET@europarl.europa.eu