skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
10/07/2020

Energiaprojektide rahastamine tuleb siduda kliimaeesmärkide täitmisega

Parlamendi hinnangul peab Euroopa Komisjon vaatama üle oma suunised ja toetama eelkõige neid energiaprojekte, mis on kooskõlas roheleppe eesmärkide ja kliimaneutraalsusega.

Parlamendi hinnangul peab Euroopa Komisjon vaatama üle oma suunised ja toetama eelkõige neid energiaprojekte, mis on kooskõlas roheleppe eesmärkide ja kliimaneutraalsusega.

Euroopa Komisjon plaanib aasta lõpus üle vaadata üleeuroopaliste energiavõrkude (TEN-E) suunised. Parlamendiliikmed rõhutavad värskes reolutsioonis, et suunised peaksid täielikult vastama ELi 2030. aasta energia- ja kliimaeesmärkidele, sh sisaldama kohustust vähendada CO2 heidet ja suurendada energiatõhusust. Energiavõrke käsitlev resolutsioon võeti parlamendis reedel vastu 548 poolthäälega (vastu oli 100 saadikut, erapooletuks jäi 40).

Lisaks TEN-E nõuete laiemale ülevaatusele kutsuvad parlamendiliikmed komisjoni üles esitama enne aasta lõppu ka üleminekusuunised ühishuviprojektidele.

 

Taust

Üleeuroopaliste energiavõrkude TEN-E määrus võeti vastu 2013. aastal enne Pariisi kokkuleppe saavutamist. Vahepealsed arengud on energiapoliitika maastikku märkimisväärselt muutnud.

TEN-E määruse alusel valib komisjon kõige olulisemad ühishuviprojektid kogu ELis, mis saavad õiguse taotleda rahastamist Euroopa ühendamise rahastust ning lisaks taotleda lihtsamalt lubasid.

Enamiku TEN-E projektide eesmärk on tagada elektri ja gaasi katkematu tarnimine üle kogu ELi, kõrvaldada piiriülesed võrgulüngad ja suurendada kohalikku hoidlavõimsust.

Lisateave

 

Vastuvõetud tekstid (10.07.2020)

Arutelu videosalvestis (10.02.2020)

Pressiteade (18.02.2020)

Menetlustoimik

 

Baptiste CHATAIN

Press Officer

 

(+32) 2 28 40992 (BXL)

 

(+33) 3 881 74151 (STR)

 

(+32) 498 98 13 37

 

baptiste.chatain@europarl.europa.eu

 

EP_Industry

 

Inga HÖGLUND

Pressiteenistus

 

(+32) 2 28 32 282 (BXL)

 

(+32) 498 98 33 29

 

inga.hoglund@europarl.europa.eu