skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
26/05/2020

Euroopa Kodaniku auhinnale kandideerimise ja kandidaatide esitamise tähtaega pikendatakse 30. juunini

Arvestades käesoleva aasta eriolukorda on Euroopa Parlament otsustanud pikendada Euroopa Kodaniku auhinnale kandideerimise ja kandidaatide esitamise tähtaega juuni lõpuni.

Tunnustamaks häid algatusi kogu Euroopas annab Euroopa Parlament igal aastal välja auhindu inimõiguste, filmikunsti, noorteprojektide ja kodanikualgatuse valdkonnas. Euroopa Kodaniku auhinnale saavad kodanikud, kodanike rühmad, ühendused ja organisatsioonid kandideerida ise või esitada kandidaadiks mõne teise kodaniku, rühma, ühenduse või organisatsiooni. Samuti võivad kandidaate esitada Euroopa Parlamendi liikmed, kellest igaühel on õigus esitada üks kandidaat.

 

Kodanikualgatusi tunnustav Euroopa Kodaniku auhind antakse välja järgmistes valdkondades:

  • projektid, millega edendatakse paremat üksteisemõistmist ja suuremat integratsiooni liikmesriikide kodanike vahel või lihtsustatakse piiriülest või riikidevahelist koostööd Euroopa Liidus;
  • projektid, mis hõlmavad pikaajalist osalust piiriüleses või riikidevahelises kultuurikoostöös, mis aitab tugevdada Euroopa ühtsust;
  • käimasoleva Euroopa teema-aastaga seotud projektid;
  • projektid, milles väljenduvad konkreetselt Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud väärtused.

 

Sel aastal ärgitatakse auhinnale kandideerima või kandidaate esitama ka COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgedega võitlevate projektide vedajaid.

 

Žüriisse kuuluvad Euroopa Parlamendi liikmed ning kodanikuühenduste ja noorteühenduste esindajad. Eelmistel aastatel on Euroopa Kodaniku auhinna võitnud Eestist ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Dmitri Rõbakov., sihtasutus Teeme Ära, ajaloolane ja pedagoog David Vseviov,  Tartu Ülikooli Narva Kolledži direktor Katri Raik ja Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste liidu juht Urmo Kübar.

 

Kandideerimiseks või kandidaadi esitamiseks klõpsake siia

Tähtaeg: 30/06/2020 23:59 (Brüsseli aeg)

Lisateave: CitizensPrize@ep.europa.eu