skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
11/11/2020

Kokkulepe ELi pikaajalise eelarve osas: Euroopa Parlament tagas ELi juhtprogrammidele 16 lisamiljardit

Euroopa Parlament ja ELi Nõukogu saavutasid teisipäeval eelarveläbirääkimistes poliitilise kokkulepe ELi rahastamises.

16 miljardit eurot läheb ELi juhtprogrammidele nagu Erasmus+ (haridus, noored), Horisont (teadusuuringud) ja tervishoid.
Õiguslikult siduv kokkulepe ELi uute tuluallikate osas.
Euroopa Parlamendil on selge roll taastekava rahaeraldiste kontrollimisel.
Euroopa Parlament ja ELi Nõukogu saavutasid teisipäeval eelarveläbirääkimistes poliitilise kokkulepe ELi rahastamises.

Kokkulepe hõlmab nii ELi pikaajalist eelarvet (mitmeaastane finantsraamistik 2021-2027) kui uusi omavahendeid. Nüüd peavad parlament ja nõukogu kompromissi ametlikult heaks kiitma.


Saavutatud kokkuleppe kohaselt kasvab juuli tippkohtumisel riigipeade ja valitsusjuhtide vahel kokku lepitud eelarve 16 miljardi euro võrra. 15 miljardi euroga tugevdatakse ELi juhtprogramme, mis aitavad muuhulgas kaitsta kodanikke COVID-19 pandeemia tagajärgede eest. Üks miljard eurot läheb eriolukordade ja kriisidega toimetulekuks.

Parlamendi prioriteet oli suurendada ELi juhtprogrammide eelarvet. Väiksem rahastus seadnuks ohtu roheleppe ja digiarengu eesmärgid. Lisavahendid tulevad ennekõike konkurentsitrahvide suunamisest ELi eelarvesse.

Saavutatud kokkuleppega kolmekordistab Euroopa Parlament muuhulgas tervishoiu jaoks plaanitud vahendeid (suurem toetus EU4Health programmile), tagab Erasmus+ täiendava rahastamisaasta ja kindlustab teadusuuringute rahastamise kasvu.


ELi uued omavahendid

Läbirääkijad nõustusid põhimõttega, et taasterahastu võla tagasimaksetega seotud kulud ei tohiks tulla investeerimisprogrammide arvelt ega tuua kaasa liikmesriikide suuremaid osamakseid. Seepärast lepiti kokku uute omavahendite kasutuselevõtu tegevuskava järgmiseks seitsmeks aastaks.

Lisaks 2021. aastal jõustuvale plastimaksule sisaldab õiguslikult siduv tegevuskava heitkogustega kauplemise süsteemil põhinevat omatulu (alates 2023. aastast), digimaksu (alates 2024. aastast) ja finantstehingute maksu (alates 2026. aastast).


Taasterahastu toetuste tõhusam kontroll

Taasterahastu „NextGenerationEU“ vahendite osas tagas parlament, et raha kasutamist saadaks korrapärane kontroll ja tehingud oleksid läbipaistvad. Parlament ja nõukogu kontrollivad kõiki kõrvalekaldeid eelnevalt kokkulepitud kavadest.


Keskkonnakaitse, sooline võrdõiguslikkus ja võrdsed võimalused

Vähemalt 30% ELi pikaajalisest eelarvest ja taasterahastust peab toetama kliimaeesmärkide saavutamist. Lisaks tuleb tagada, et alates 2024. aastast oleks 7,5% ELi iga-aastastest kulutustest suunatud bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele.

Mitmeaastase finantsraamistiku prioriteet on ka soolise võrdõiguslikkuse tagamine.


Euroopa Parlamendi läbirääkimismeeskond ELi pikaajalise eelarve ja omavahendite reformi jaoks


Johan Van Overtveldt (ECR, Belgia), eelarvekomisjoni esimees

Jan Olbrycht (EPP, Poola), mitmeaastase finantsraamistiku kaasraportöör

Margarida Marques (S&D, Portugal), mitmeaastase finantsraamistiku kaasraportöör

José Manuel Fernandes (EPP, Portugal), omavahendite kaasraportöör

Valérie Hayer (RENEW, Prantsusmaa), omavahendite kaasraportöör

Rasmus Andresen (Greens/EFA, Saksamaa)


Jälgige neid Twitteris: https: //twitter.com/i/lists/1205126942384676866?s=20Tsitaadid


Euroopa Parlamendi läbirääkijate avaldused leiate siit

 
 
Armin WISDORFF
Press Officer
(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
(+32) 498 98 13 45
armin.wisdorff@europarl.europa.eu
EP_Budgets
 
Inga HÖGLUND
Pressinõunik
(+32) 2 283 22 82 (BXL)
(+32) 473 98 04 79
inga.hoglund@europarl.europa.eu
 
Kadi HERKÜL
Pressinõunik
(+372) 630 69 42
(+372) 511 75 10
kadi.herkuel@europarl.europa.eu