skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
16/11/2020

Nädal Euroopa Parlamendis, 16.-22. november 2020

ELi pikaajaline eelarve, kõrgetasemeline rände- ja varjupaigateemaline konverents, Euroopa terviseliidu loomine,
terrorism, organiseeritud kuritegevus ja küberjulgeolek, Euroopa Keskpanga president Lagarde’i kuulamine jm  

 
16.-22. november 2020

ELi pikaajaline eelarve. Parlamendi mitmeaastase finantsraamistiku, omavahendite ja taastekava läbirääkimisrühm annab esmaspäeval rahanduskomisjonile ülevaate poliitilisest kokkuleppest ELi tulevase rahastuse osas. Läbirääkimistel nõukoguga saavutas parlament oma eesmärgid ja kindlustas peamiste ELi programmide täiendava rahastamise, leppis kokku siduva ajakava uute omavahendite kasutuselevõtmiseks ja tugevdas parlamendi rolli eelarvepädeva institutsioonina.

 

Kõrgetasemeline rände- ja varjupaigateemaline konverents. Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide liikmed kogunevad neljapäeval virtuaalselt, et arutada edasisi võimalusi rände ja varjupaikade haldamisel. Konverentsil osalevad Euroopa Parlamendi president David Sassoli, Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, Saksamaa parlamendi esimees Wolfgang Schäuble, Portugali parlamendi esimees Eduardo Ferro Rodrigues, Sloveenia parlamendi esimees Igor Zorčič, samuti ÜRO pagulaste ülemvolinik Filippo Grandi ja Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni peadirektor António Vitorino.

 

Euroopa terviseliidu loomine. Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon arutab esmaspäeval Euroopa Komisjoni tervishoiuvoliniku Stella Kyriakidesega tõsiste piiriüleste terviseohtude ettepanekuid, Euroopa Meditsiiniagentuuri ja Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse uuendamist ja ettepanekut Euroopa terviseliidu rajamiseks.


Terrorism, organiseeritud kuritegevus ja küberjulgeolek. Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon arutab esmaspäeval koos siseasjade voliniku Ylva Johanssoniga ja eesistuja Saksamaaga ELi võitlust terrorismi, organiseeritud kuritegevuse ja küberrünnakutega. Arutelus käsitletakse ka vajadust tugevdada politsei teabevahetust, eriti DNA, sõrmejälgede ja sõidukite registriandmete osas.


Euroopa Keskpanga president Lagarde’i kuulamine. Majandus- ja rahanduskomisjonis toimub neljapäeval Christine Lagarde kuulamine seoses tema ametikohtadega Euroopa Keskpanga presidendina ning Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu esimehena. Olulise teemana arutatakse majanduse taastumist pandeemiast.


ELi abi COVIDiga seotud meetmete ja loodusõnnetuste korral. Horvaatia, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Portugal ja Hispaania saavad enam kui 132 miljonit eurot, et katta kulutusi, mis tehti 2020. aasta alguses COVID-19 põhjustatud rahvatervise hädaolukorras. Rahanduskomisjon hääletab esmaspäeval selle toetuse andmist ELi Solidaarsusfondi kaudu, samuti 700 miljoni euro suuruse abi andmist Horvaatiale maavärinast ning Portugalile üleujutustest põhjustatud kahjude heastamiseks.


Täiskogu istungi ettevalmistused. Euroopa Parlamendi fraktsioonid valmistuvad 23.-26. novembril toimuvaks täiskogu istungiks, kus arutatakse ja hääletatakse meediavabadust ning ajakirjanike kaitset Euroopas, võitlust vihakõne ja valeuudistega, Euroopa uut tööstusstrateegiat, tarbekaupade ohutuse tagamist ja kodutusega võitlemist. Samuti arutatakse COVID-19 mõju välispoliitikale ning Schengenile ja 10.-11. detsembril toimuva Euroopa Ülemkogu teemasid.

 

 

Nädala kava ja otseülekanded

 
 
Kadi HERKÜL
Euroopa Parlamendi büroo pressinõunik
(+372) 630 69 42
(+372) 511 75 10
kadi.herkuel@europarl.europa.eu