skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
20/11/2020

EP täiskogu uudiskiri — 23.—26. november 2020

Päevakorras: ELi tarbijad saavad peagi oma õigusi ühiselt kaitsta, ajakirjandusvabadus, parlament arutab ja hääletab selle üle, kuidas muuta ühtne turg jätkusuutlikumaks, uus ravimitööstuse strateegia.

 
   
 ELi tarbijad saavad peagi oma õigusi ühiselt kaitsta

Tarbijate õiguste rikkumise korral saab peagi algatada ühiste huvide kaitsmiseks esindushagisid.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 Ajakirjandusvabadus: parlament on mures ajakirjanike vastu suunatud rünnakute pärast

Parlamendiliikmete hinnnagul on meediapluralism mitmes ELi liikmesriigis ohus. Murettekitav on ka ajakirjanike survestamine ja ahistamine.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 Parlament toetab taaskasutust ja parandamist

Parlament arutab ja hääletab selle üle, kuidas muuta ühtne turg jätkusuutlikumaks, toetada taaskasutust ning toodete eluea pikendamist.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 Schengeni ala peab toimima ka COVID-19 pandeemia ajal

Piirangud liikumisvabadusele ELis peaksid jääma ka pandeemia ajal erandiks, rõhutab Euroopa Parlament

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 Parlament arutab Euroopa uut ravimitööstuse strateegiat

Teisipäeval arutab Euroopa Parlament tervishoiuvolinik Kyriakidesega, kuidas parandada juurdepääsu ohututele ja taskukohastele ravimitele ning toetada innovatsiooni ELi ravimitööstuses.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 Muud päevakorrapunktid
 
 
Lisateave
 
 Päevakord
 Täiskogu otseülekanne
 Pressikonverentsid ja muud üritused
 Euroopa Parlamendi audiovisuaalmaterjalide veebileht
 EP Newshub
 
Inga HÖGLUND
Pressinõunik
(+32) 2 283 22 82 (BXL)
(+32) 473 98 04 79
inga.hoglund@europarl.europa.eu
 
Kadi HERKÜL
Pressinõunik
(+372) 630 69 42
(+372) 511 75 10
kadi.herkuel@europarl.europa.eu